Glidelåsveskene er et tilbakevendende tema her på bloggen. Dels fordi Espen er veldig fascinert av patenten, og dels fordi han ikke har lyst til å gi seg før han er helt fornøyd. Etter forrige forsøk på å lage en Hvidegården-taske fikk Espen tilsendt god dokumentasjon fra flere hold, og har derfor fått muligheten til å lage en enda bedre og mer korrekt versjon.

Hvidegården-tasken har ikke søm i bunnen (sammenlign med forrige forsøk noen poster tidligere: 1, 2). Mesteparten av tasken er laget i ett stykke, overdelen med den vannrette strekdekoren inkludert. Hempene på innsiden er sydd på med kastesting, som også går igjennom til utsiden. Endene av tasken er ikke bevart. Her er det åpent for flere muligheter. Enten har tasken blitt laget av ett eneste stykke med postete fasong, f.eks. skinnet ved et kneledd, eller så har det vært påsydd sidestykker. Espen gikk for den siste løsningen. Skuldervesken fra Vesterris, som er noe yngre (400-tallet f.Kr.), men med samme glidelåspatent, har påsydde sidestykker, som gir en fin, avrundet bunn. Sannsynligheten for at Hvidegården-tasken har hatt slike sidestykker er stor, og i alle fall er løsningen hentet fra en veske av samme sort.

Denne tasken er ikke til Espen selv, men er på vei til Sverige etter helgen.

Zipper bags are a recurring theme here on the blog. Partly because Espen is very intrigued by the patent, and partly because he didn´t want to leave the subject until he was satisfied. After the previous attempts to create a Hvidegården-pouch, Espen receive good documentation, both drawings and photos, from several sources, and thus gained the ability to create an even better and hopefully more correct version.

The original Hvidegården-pouch has no seam in the bottom (compare with previous attempts earlier in the blog: 1, 2). Most of the poch is made in one piece, the upper part with the horizontal decor included. The loops on the inside are sewn on with whip stitches, which also go through to the outside. The end terminals of the pouch are not preserved. Here it is open to multiple possibilities. Either the bag has been made from one single piece with a baggy shape, for example the skin by a knee joint, or it has had separate side panels stitched on. Espen went for the latter solution. The shoulder bag from Vesterris, which is slightly younger (ca 400s BC), but with the same zipper patent, have side panels, which provide a nice rounded bottom. It is quite likely that Hvidegården-pouch had such side pieces, and in any case, the solution is obtained from a bag with the same closure.

This pouch is not for Espen himself, but is heading to Sweden this weekend.