Så var den såkalte «Troldmandstasken» fra jernalderen ferdig! / The Iron Age «sorcerer´s bag»  is finished!

Det ferdige resultatet!

Etter mønsteret var klippet og lukkesømmen og sidesømmene sydd, var det andre deler som skulle gjøres ferdig.

Vesken skal ha en bærereim til å ha over skulderen. Fire reimer ble klippet og så flettet. De fire endene ble finurlig innfelt i sidene og strammet til.

En rund, tynn stokk (pilskaft) ble lett spikket til i passende lengde.

Et viktig moment for det ferdige resultatet er bruken av glattebein og avrunding av lukkemekanismen slik at pinnen skal gli lett gjennom. De åpne klippekantene og løkkene er innsatt med fett og voks.

Vesken fra Vesterris i Danmark er et myrfunn fra forromersk jernalder, ca 400 f.Kr. Originalen er oppbevart i Års Museumscenter i Danmark.

After the pattern was cut and the loop seam and side seams were finished, there were other parts that should be made.

The bag needed a shoulder strap. Four straps were cut and then braided together, and the four ends were recessed into the sides and tightened.

A round, thin stick (arrow shaft) was carved to the appropriate length.

An important factor for the result is the use of a piece of bone to smootheb the loops of the closing mechanism, so that the pin should slide easily through. The open-cut edges and loops are also greased and waxed for the same reason.

The shoulder bag from Vesterris in Denmark is a bog find from the pre-Roman Iron Age, about 400 BC. The original is kept in the Museum Center at Års in Denmark.