Nå er utstillingen og inventaret i Nybyggerstova fra 1869 på Vestnorsk utvandringssenter ferdig, og museet er åpent for sesongen. Første ordinære åpningsdag denne sommersesongen stilte Lena på jobb i drakt, og Espen slo følge som frivillig. Etter omvisninger for publikum tok vi oss tid til litt fotografering i den den lille amerikanske laftestuen til nybyggerparet Karen og Andreas.

The exhibition and inventory in the Pioneer house from 1869 are now completed at the Western Norway Emigration Centre, and the museum is open for the season. The first ordinary opening day of this summer season, Lena dressed up for work in historical clothing and Espen joined as a volunteer. After guided tours for visitors, we took some photos in the small American Pioneer house which belonged to the settler couple Karen and Andreas.

Tausengen, eller the rope bed, som vi bygget i vinterferien glir fint inn i omgivelsene og gir liv til huset. Tanken var at vi og publikum skulle få en følelse av at her har det levd folk, slik kan Karen og Andreas, eller andre norskamerikanere ha hatt det i hjemmet sitt på 1880-tallet.

Utvandringssenteret er også med i Ullruta, og vi fokuserer derfor på ull og tekstilkunnskap som utvandrerne tok med seg på sin lange reise. Rokken fikk derfor en naturlig plass, og varme strikkeplagg i ull var nødvendig til kalde Minnesota-vintre.

Lappeteppet som Lena sydde i vinter er også på plass, og har fått følge i sengen av en pute med Hardangersøm. Ellers har også en del typisk norske, rosemalte gjenstander blitt en del av interiøret, slikt utvandrerne ville hatt med seg som minner om gamlelandet. Vi håper at publikum har tro på rommet, og får en god opplevelse av et glimt tilbake i tid.

The the rope bed, which we built during the winter holidays, fits nicely into the room and gives life to the house. The idea was to help both us and the audience with the feeling that people have actually lived here, and give an impression of how Karen and Andreas, or other Norwegian Americans, may have furnished their home in the 1880s.

The Emigration Center is also part of the Wool heritage route, and therefore we focus on wool and the textile knowledge that the emigrants brougt along on their long journey to their new country. The spinning wheel had a natural place, and the use of warm knitted woolen garments was necessary. in cold Minnesota winters.

The patchwork quilt that Lena sewed this winter fits well in, and has got company in the bed by a pillow with traditional norwegian Hardanger seam. Some typically Norwegian, rosepainted objects have also become part of the interior. The Norwegian immigrants brought such items to remind them of the old country and the people back home. We hope that the visitors will believe in the room and feel that they get a glimpse back in time.