Neste helg (31.05-02.06) skal vi delta på Bjørgvin Marknad på Hordamuseet. Nå er det om å gjøre å ferdigstille alle påbegynte produkter, og kanskje lage noen ekstra ting i siste liten.

Next weekend (31.05-02.06) we will attend Bjørgvin Market at Hordamuseet. Now it is all about finishing products, and maybe making some extra things in the last minute.

For oss i Fortidsfamilien er Bjørgvin Marknad et av de største høydepunktene. Vi skal ha leir-, salgs- og aktivitetsområde sammen med våre venner fra Bjørgvin Handverkslag. I år kommer vi til å satse på middelalderfremtoning, siden festivalen har rom for både vikingtid og middelalder.

Vareutvalget vårt omfatter imidlertid også vikingtid om noen skulle være bekymret for at vi var gått helt i middelalderen. Det er enkle Hedeby-reimstøvler som har vært mest etterspurt de siste årene, og Espen har satset mest på disse i år også, i flere ulike størrelser. Det blir også noen sko av andre typer, både fra vikingtid og middelalder. Litt variasjon er ikke å forakte, både for Espen sin del, men også for det helhetlige bildet. Det er jo kjedelig om alle skal gå rundt i helt like sko.

Vi har mange ferdige sko, som står pakket og klare, men i tillegg samler det seg alltid opp en hel del sko som skal farges, kantes, tres lisser i, smøres med lærfett osv. Av en eller annen grunn blir ofte den letteste delen av jobben utsatt så lenge at mengden blir overveldende. For å være sikker på at det blir litt stress har Espen selvsagt også tenkt å lage flere par i siste liten…

Det er også viktig å klargjøre emner og finne frem verktøy til å jobbe med, både til håndverksdemonstrasjon og publikumsaktivitet. I fjor kunne publikum lage sin egen skinnpung, og det var så vellykket at vi viderefører det i år også. Så er det nålebundne sokker som skal toves, men det er heldigvis ikke så slitsomt ettersom vaskemaskinen gjør jobben. Det skal bare huskes. Videre skal det finnes frem kjørler, leirutstyr, drakter mm. Vi kjenner at vi begynner å komme i stemning. Vi gleder oss!

For us in the Past Time Family, Bjørgvin Market is one of the biggest highlights of the year. We will have our camp, sales stall and activity area together with our friends from Bjørgvin Handverkslag.

This year, we will use our Medieval outfits and camp equipment, since the festival has room for both the Viking Age and the Middle Ages. Our product selection, however, also includes Viking Age goods, if anyone should be concerned that we have gone completely Medieval. Simple Hedeby boots, which has been our bestseller in recent years, also dominate this year. However, there will also be shoes of other types, both from the Viking Age and the Middle Ages. A little variation is not to be despised, both on shoemakers’s part, and also for the overall picture. It would be rather boring if everyone were to walk around in exactly the same type of shoes.

We have many pairs of shoes in stock, packed and ready for sale, but in addition, as always, we have a lot of unfinished shoes that needs to be dyed, trimmed, laced and greased. For some reason, the easiest parts of the job is often postponed such a long time that the tasks becomes a bit overwhelming. Of course, just to make sure to make the days before the market is even more stressfull, Espen intends to make several shoes in the days to come.

It is also important to cut out parts and pick out tools to work with, both for craft demonstration and activities. Last year, the visitors could make their own leather purses, which was so successful that we offer this activity this year as well. Then there are needlebound socks to be felted, but fortunately it is not so tiring, as the washing machine does the job for us. It just needs to be remembered. Furthermore, we must locate our cutlery, camp equipment and clothes, etc. We are starting to get in the mood, and are really looking forward to this!