Første helg i juni er det Bjørgvin Marknad, det store, årlige høydepunktet i våre lokale tidsreiser. Denne gangen stilte vi i middelaldermundur i stedet for vikingdrakter, og leiren ble pyntet med vimpler og faner.

Every year, the first weekend of June, Bjørgvin Market is the big highlight of our local Time travels. This year we went medieval for the first time, and got to decorate our camp with banners and flags. The English text continues under the pictures.

Vi holdt leir sammen med gjengen vår fra Bjørgvin Handverkslag, og hadde stor bod med aktiviteter og salg av sko og andre varer. Tor Kåre hadde med seg runepinner, små trefigurer og ulike treemner til knivskaft. Han pratet, fortalte om og diskuterte trekvaliteter og egenskaper. Stig og Han Mei hadde med seg nålebinding, noen skinnvesker og punger, i tillegg til brikkebånd og skinndekor. Elisabeth og Øyvind hadde med hodeplagg og drakter, både til salgs og eksempler for bestilling.

Fortidsfamilien stilte som vanlig med sko, punger og nålebinding. Vi hadde større mengde og utvalg av sko enn noen sinne. Espen viste frem favoritthåndverket sitt og pratet i det vide og brede om sko. Lena lot besøkende få lage sin egen pung, og Sigvald, som dessverre ble syk søndagen, hadde sin egen lille salgsbod med snorer, bånd, små punger og skosålenøkkelringer.

I tillegg hadde Hege og Olav og lille Lars leirplass sammen med oss, og det samme hadde Stein. Olav brygget koksteinsøl på lørdagen, og Stein hadde en gjeng med seg og blestret søndagen. Henrik holdt smed- og spikkekurs for publikum hele helgen, og hadde også en liten salgsstand i leiren vår. I løpet av helgen hadde vi også besøk av andre fra Handverkslaget, i tillegg til andre venner og kjente.

Vi hadde en kjekk helg, med noe skiftende vær, men under våre store regn- og solduker holdt vi stort sett både varer, kunder og venner tørre.

Tusen takk for et flott Bjørgvin Marknad, i år igjen. Vi gleder oss alt til neste år!

We made camp together with our gang from Bjørgvin Handverkslag, and had a large stall with activities and sales of shoes and other goods. Tor Kåre brought with him rune sticks, small wooden figurines and various wood for knife handles. Stig and Han Mei brought with them needle-binding, some leather bags and purses, tablet weaving and leather ornaments. Elisabeth and Øyvind brought headgear and garments, both for sale and examples for taking orders.

We, the Past Time Family sold shoes, purses and needle-binding as usual. Espen showed off his favorite craft and talked about shoes – a lot. Lena offered visitors to make their own purse. Sigvald, who unfortunately fell ill on Sunday, had his own little sales stall with ribbons, small purses and shoe sole-keychains.

In addition, Hege, Olav and little Lars shared the campsite with us, as did Stein. Olav brewed beer on Saturday, and Stein led a crew of iron smelters on Sunday. Henrik gave courses in blacksmithing and whittling all weekend, and also had a small sales stand in our camp. During the weekend, we also had visits from others from our gang, in addition to other friends and acquaintances.

We had a pleasant weekend, but with a bit of changing weather. However, our new, large rain and sun sails kept both us, as well as our goods, customers and friends dry.

Thank you very much for another great Bjørgvin Market! We look forward to next year!