English text under the pictures

I helgen var Hordamuseet fylt til randen med vikingtids- og middelalderentusiaster, både kremmere, håndverkere, krigere, musikere, i tillegg til  dem som bare liker leirlivet og stemningen. Det var også mange besøkende, særlig på lørdagen, da det var strålende sol i åpningstiden. Bjørgvin Marknad er ekstra hyggelig å være med på, ikke bare fordi Hordamuseet er Espens arbeidsplass, men også fordi vi har mange venner og kjente som er med.

Vi hadde som vanlig med oss vikingtids- og middelaldersko og nålebundne sokker, votter og luer. Sigvald hadde sin egen lille butikk, først og fremst med slindrete bånd, men også noen brynjesmykker laget av storebroren. Espen sydde sko, mens Lena gjorde forskjellig småhåndverk. Demonstrasjon av håndverk tar seg godt ut, og det er kjekt å vise frem hvordan vi lager tingene våre.

Vi hadde som vanlig teltleir og markedsbod sammen med vår gode venn Stig. Han har mye større telt og bedre plass enn oss, noe som kom godt med, siden det var regnvær store deler av helgen. Det var bare på lørdagen været var godt nok til å ha bordene og stativene med varene utenfor teltene. Flere av våre andre venner fra Bjørgvin Handverkslag var også med og demonstrerte håndverk og solgte ting de har laget selv, men de holdt til andre steder på området. På kveldene var det bålhygge, prat, drikke og mat rundt langbordet i teltet til Stig.

This weekend, Hordamuseet was filled with Viking and Medieval enthusiasts, both merchants, craftsmen, warriors, musicians, as well as those who just like historical camping and atmosphere. There were also many visitors, especially on Saturday, when there was sunshine during the opening hours. We love to take part in Bjørgvin Market, not only because Hordamuseet is Espen’s workplace, but also because we have many friends and acquaintances who are involved and take part.

As usual, we had Viking and Medieval shoes and needle-bound socks, mittens and hats for sale. Sigvald had his own little shop, primarily with fingerloop-braided laces, but also some chainmail bracelets made by his big brother. Espen made shoes and Lena performed different handicrafts. Demonstration of crafts looks good on a market, and it is nice to show how we make our things.

As usual we had tent camp and market stall together with our good friend Stig. He has a much bigger tent and better space than us, which worked well since it was rainy for much of the weekend. It was only on Saturday that the weather was good enough to have the tables and the stands with our goods outside the tents. Several of our other friends from Bjørgvin Handverkslag also contributed and demonstrated crafts and sold things they made themselves, but they lived and worked other places at the outdoor museum. In the evenings we had campfire, chat, drink and food around the long table in Stig’s tent.