English text under the pictures

Steinalder- og bronsealderen er et av vårens faste arrangementer på Hordamuseet. Nå er det allerede en uke siden 14. mai, og nye tidsreiser venter, men her kommer en liten rapport.  I år var det bare Espen og barna som stilte fra Fortidsfamilien, fordi Lena var på jobbreise i USA. Guttene hadde ansvar for kastespyd, mens Oline instruerte pil og bue. Espen, som var hovedansvarlig for arrangementet, vandret omkring for å gjøre litt her og der. Bjørgvin Handverkslag stilte selvsagt opp mannsterkt, med både bronsestøping og mange forskjellige steinalderaktiviteter og -demonstrasjoner. Det var overskyet hele dagen, men med unntak av de første minuttene var det oppholdsvær nesten hele tiden. Ingen steinalder- eller bronsealderfolk ble verken våte eller solbrente eller kom til skade på annen måte. Ellers lar vi bildene fortelle.

The Stone and Bronze Age Day is one of the regular spring events at Hordamuseet. Now it is has already gone a week since May 14th, and new time travels are waiting, but here is a small report. This year, only Espen and the children from the Past Time Family took part, because Lena went on a trip to USA with her museum. The boys were in charge of throwing spears with atl-atls, while Oline instructed archery. Espen, who was responsible for the event, wandered around to do something here and there, to fill in and assist. Our friends from Bjørgvin Handverkslag participated with both bronze casting and many different Stone Age activities and demonstrations. It was cloudy all day, but with the exception of the first few minutes, the clouds held back their water. No Stone Age or Bronze Age people were neither wet nor sunburned or injured otherwise. We let the pictures tell the rest of the story.