Fra Bjørgvin Marked 2017. Utsikt over en del av markedsområdet / Some of the market tents from an earlier market