Søndag dro Fortidsfamilien til seters på Hordamuseets stølsavdeling på Fanafjellet. Det årlige arrangementet «Fanafjellsdagen» har bruk for mange store og små deltagere som kan formidle og levendegjøre støls- og gårdsliv i gamle dager. Espen sveivet som vanlig på gode, gamle Alfa Laval, som leverte fløte og skummet melk i rikt monn. Lena, som har relativt god greie på stølsdrift, inntok på kort varsel rollen som budeie etter at en av de ansatte ved museet ble syk. Hun hadde en fin dag, og hadde mange gode samtaler med publikum. Oline hadde oppsyn med klesvask og vannbæring, og sørget myndig for at utstyret ble brukt riktig. Malvin og Sigvald var som vanlig høyt og lavt, hit og dit og opp og ned.

For Malvin er denne turen ett av fortidsfamiliens høydepunkt når det gjelder tidsreiser, han er mer enn begeistret for melkeskummet som kommer fra seperatoren, og stiller villig i kløende klær for å få spise seg mett på stivt, deilig melkeskum. Når han i tillegg frå sveive seperatoren selv er det bare stas. I stølshuset som Espen og for en stor del Malvin og Sigvald hjelper til i, blir det i tillegg kinnet smør. Denne gangen var det Birgit som sto for dette. I fjor var også hele gjengen med, og Lena fikk prøve seg å være med å lage smør.

I år var planen å bearbeide den separerte melken i etterkant, siden det er umulig å dele ut 75 liter som separeres i smaksprøver, selv med nær 800 glade besøkende. Vi tok med oss litervis på melk hjem, og det som ikke blir bearbeidet, drikkes av hele familien som om vi var kalver. I år er det ost som er prosjektet.

Lena har laget ferskost noen ganger tidligere, i jernaldersammenheng i leirkrukker i liten målestokk, men nå kunne hun prøve i litt større omfang. Løype var handlet inn på forhånd. Nå var det frem med ribbepannen på 20 liter, og helle oppi separert melk, blandet i noen øser med fløten som var separert fra, den er tykkere enn rømme. I tillegg var det kjøpt inn litt kulturmelk for å få inn litt melkekultur. For å få litt smak på ble det også tilsatt noen friske urter og noe krydder. Parallelt blir det varmet opp rundt fem liter til i en annen gryte uten kulturmelk. Denne fikk skogskrydder og pepper som smakstilsetning.

Etter melken var kommet opp i rett temperatur ble løypen tilsatt, og så var det bare å vente og se om osten krøp sammen. Etter i overkant av en time ble mysen helt av og ostemassen silt i en sylteduk og etterpå «vridd» for å få ut mest mulig væske. Til kvelds ble det hjemmelaget ost med mørpølse på skiven, ikke så verst. Vi må innrømme at osten i den minste gryten ble best, uvisst av hvilken grunn, den andre hadde kanskje fått litt for mye løype og ble litt gummiaktig.

Uansett var det en deilig dag i gamle dager på stølen, og et artig osteprosjekt. Vel, så er det også forsøkt!

Sunday the Past Time Family attended the mountain pasture on Hordamuseet, Fanafjellet. The annual event «Fanafjell Day» communicate farm life in the Old days. Espen reeled as usual the good old Alfa Laval seperator machine, which supplied cream and skimmed milk in abundance. Lena, who have a relatively good grasp of farm operations, took on short notice the role as milkmaid. She had a lovely day and had many great conversations with visitors. Oline was in charge of laundry and carrying water, and made sure that the equipment was used properly. Malvin and Sigvald was as usual high and low, here and there, up and down.
This year the plan was to process the separated milk after the event, since it is impossible to distribute 75 liters separated milk as taste samples, even with close to 800 happy visitors .

Lena has made cream cheese sometimes earlier, in Iron Age context in clay pots in a small scale, but now she could try slightly larger scale. Chymosin was bought in advance. We found the 20 liter kettle, and poured in separated milk, mixed in with some cream from the separation process, it is thicker than sour cream. In addition, it was bought in a little buttermilk to get some sour milk culture. To get a little taste it was also added some fresh herbs and some spices. In parallel we warmed up about five liters of milk in another pot. This got forest spices and pepper for flavoring.

After the milk had come up at the right temperature, the Chymosi was added, and then it was just to wait and see if the cheese appeared. After more than an hour,the cheese was sieved in a cloth and «twisted» to get out most of the liquid. For supper was homemade cheese with salami, not too bad. We must admit that the cheese in the smallest pot was the best, for unknown reasons, the other had perhaps been a little too much Chymosi and was a bit rubbery.

Anyway it was a lovely day in the Old days on the mountain pasture, and a fun Cheese project.