Det har vært noen travle uker i den moderne verden siden Bjørgvin Marknad, og lite tid til å drive på med håndarbeid. Dessuten har det ikke vært noe nært mål i sikte. Da avtar alltid aktiviteten litt… Det eneste Espen har fått laget siden da er et par senmiddelalderske sko. Nå nærmer imidlertid sommeren seg med stormskritt, og da er det tid for noen nye prosjekter. Det blir helt sikkert flere middelaldersko i sommer fordi de ikke er for store projekter – i alle fall ikke i fysisk omfang – og kjekke å ha med seg på bilferie. Dessuten må vi jo også ha noen par å tilby på middelaldermarkedet på Bergenhusdagene til høsten.

Forleden kveld var vi på en utendørs vikingfest med mye regnvær. Da fikk vi virkelig testet ut hvor vanntette klærne våre var. Espens tykke ullkappe og -hette holdt faktisk vannet fullstendig ute selv etter flere timer i regnet. Kjortelen under var helt tørr. Lena hadde linforing i hetten og underserk av lin. Vannet som kom borti hetteåpning, ermer og kjolekant trakk oppover og innover plaggene, slik at hun etter hvert ble ganske våt, selv om regnet ikke trakk gjennom ullkappen og selekjolen. Man aner konturene av et nytt prosjekt for sommeren: Ullserk for våte og kalde dager. Vi bor tross alt i Bergen, verdens regnhovedstad. Nå skal det letes i tøyboksene for å finne materiale til serken. Apropos dette skal Oline få seg en god og varm kappe fra et tykt ullstoff vi kjøpte i vinter. Dette er imidlertid relativt omfangsrike prosjekter – meterlange – som må overlates til regnværsdager innendørs eller solfylte dager ved fiskedammen.

Life in modern times has been quite busy since Bjørgvin Market, with little time for handicraft. With no deadline in the near future, our activity also seem to stagnate a bit… The only thing Espen has been made ​​since then is a pair of late medieval shoes. Now summer is approaching, and it’s time for some new projects. Espen will most certainly be making more Medieval shoes in summer because they are relatively small projects – at least in the physical sense – and neat to bring on a car vacation. Also, it is nice to be able to offer a certain range of shoes and boots at the Medieval market at the Bergenhus Days in September.

The other night we were attending an outdoor Viking feast, with lots of rain. Then we really got to test how waterproof our clothes were. Espen´s thick woolen cloak and hood actually kept the water completely out, even after several hours in the rain. The tunic underneath was completely dry. Lena´s wore a hood with flax lining and a flax underdress. The water made it´s way from the face opening, sleeves and dress border and slowly soaked her clothes. She became quite wet, although the rain didn´t go through the woolen cape and overdress. One senses the outlines of a new project for the summer: Woolen underdress for wet and cold days. After all, we live in Bergen, the world’s rain capital. Now we are going to look throug our boxs to find material for her new dress. Speaking of this, we will also make a good, warm cloak for Oline from a thick woolen fabric we bought this winter. However, this is relatively voluminous projects which reqires several meters of fabric and also much space. We will leave these projects for rainy days indoors or sunny days by the fish pond.