De siste årene har bloggen til Fortidsfamilien vært preget av mindre aktivitet. Det skyldes ikke bare nedskalert aktivitet under og i kjølvannet av pandemien, og vår travle jobbhverdag. Vi har de siste par-tre årene først og fremst fortalt om våre tidsreiser i bloggen vi skriver sammen med våre venner i Bjørgvin Handverkslag, som vi deler mange av våre opplevelser med. Mens vi spekulerer i hvilke eventyr vi skal på i år, deler vi noen av høydepunktene fra i fjor. Først ut er turen vi hadde til Oslo Middelalderfestval i mai.

In recent years, The Past Time Family’s blog has been characterized by less activity. It is not only due to scaled-down activity during and after the pandemic, along with exhausting work-days. For the past two or three years, we have primarily told about our time travels in the blog we write together with our friends in Bjørgvin Handverkslag, with whom we share many of our experiences. While we speculate on what adventures we will embark upon this year, we will share some of the highlights from last year. First up is the trip we had to the Oslo Medieval Festival in May.

The English tekst continues under the photos

Om vi har forsømt oss på bloggen, har vi i større grad brukt Instagram @fortidsfamilien fortløpende både når det gjelder prosjekter vi har holdt på med og opplevelser vi har vært med på. Fjoråret bød på to store festivalhøydepunkt, men også en del fine, mindre arrangement og tilstelninger.

Oslo Middelalderfestival

Vi fortalte sist vår at vi tenkte oss over fjellet til Akershus festning og Oslo Middelalderfestival, men har ikke fulgt opp posten her. Sammen med en gjeng fra Bjørgvin handverkslag lastet vi (dvs. fortidsparet Lena og Espen, som er det som er igjen av Fortidsfamilien) bilen vår med telt, utstyr, varer og drakter, og kjørte østover. Mai er en svært travel tid for oss som jobber på museum, men vi hadde likevel prioritert å få med oss denne happeningen, og klarte å rydde plass i kalenderen. Middelalderen har nok etter hvert blitt vår favorittperiode, og vi lengtet virkelig etter et større middelalderarrangement.

Vi fikk satt opp en stor og fin leir sammen med vennene våre, og hadde en kjempeflott langhelg. Vi solgte som vanlig sko og andre skinnvarer, nålebundne sokker og votter. Selv om Espen hadde sin fulle hyre med å betjene kunder, rakk han også å demonstrere og formidle om skomakerhåndverket, og han holdt også et foredrag om middelalderskomakerne i Oslo og Bergen på torsdagskvelden. Lena gjorde aktiviteter sammen med de andre i laget, som å sy skinnpunger, risse runepinner og slindre bånd. Det ble en særdeles kjekk og sosial tur, og maten som Kristin fra Handverkslaget tryllet frem gjorde oppholdet på festivalen til en helt spesiell opplevelse. Og så kommer man jo ikke unna Festningsreven da, som stakk av med både sko, vesker og et fenalår.

Dette var rett og slett så bra at vi alt har meldt oss på Oslo Middelalderfestival i år også. Kanskje vi ses der?

If we have neglected the blog, we have used Instagram @fortidsfamilien to a greater extent and continuously, both in terms of projects we have been working on and experiences we have participated in. Last year offered two major festival highlights, but also a number of fine, smaller events.

Oslo Medieval Festival

We told you last spring that we were thinking of going to Akershus Fortress and Oslo Medieval Festival, but have failed to follow up on the post here. Together with a group from Bjørgvin Handverkslag, we (i.e. «the Past Times Couple» Lena and Espen, what is now left of the Past Time Family) loaded our car with tents, equipment, goods and costumes, and drove east. May is a very busy time for us who work at museums, but we still made this happening a priority, and managed to clear some space in the calendar. The Middle Ages have gradually become our favorite period, and we really longed for a larger medieval event.

We set up a big and nice camp together with our friends, and had a great long weekend. As usual, we sold shoes and other leather goods, needle-bound socks and mittens. Although Espen had his full time serving customers, he also managed to demonstrate and communicate about the shoemaking craft. He also gave a lecture on the medieval shoemakers in Oslo and Bergen on Thursday evening. Lena did activities together with the others in the team, such as sewing leather purses, carving rune sticks and braiding ribbons. It was a particularly nice and social trip, and the food that Kristin from Handverkslaget conjured up made the stay at the festival a very special experience. And then there was the fortress fox, who ran away with both shoes, bags and the meat for one of our dinners.

This was simply so wonderful that we have signed up for the Oslo Medieval Festival this year as well. Maybe we’ll see you there?