I år har vi blitt invitert til å være med på Oslo Middelalderfestival, sammen med andre medlemmer av Bjørgvin Handverkslag. På grunn av koronapandemien har vi ikke vært på historiske festivaler siden 2019, så vi var ikke så vanskelige å be. Oslo Middelalderfestival arrangeres på Akershus Festning 26.-29. mai, og årets hovedtema er håndverk. Vi gleder oss!

This year we have been invited to Oslo Medieval Festival, together with other members om our handicraft group, Bjørgvin Handverkslag. Due to the corona pandemic, we have not attended any historic festivals since 2019, so we were easy to persuade. Oslo Medieval Festival takes place at Akershus Fortress from 26th to 29th of May, and this years theme is Handicraft. We are really looking forward to this!
(more in english under the picture gallery).

Espen skal først og fremst demonstrere hvordan man laget sko i middelalderen, og Lena vil sy vesker og punger i skinn og lær. I tillegg blir det litt publikumsaktiviteter sammen med de andre i Bjørgvin Handverkslag. Vi har med oss middelaldersko for salg, vesker og punger, i tillegg til nålebundne sokker og votter.

Vi prøver å få laget så mye som mulig før vi drar over fjellet, for å ha et best mulig vareutvalg, så det ligger skinn og verktøy over alt for tiden. Dessuten har vi en del leirforberedelser sammen med de andre i handverkslaget, slik at vår tildelte plass blir både pen og praktisk. Det er kjekt å endelig ha noe å jobbe mot igjen. Vi gleder oss veldig til leirliv og samvær med våre venner og andre middelalderentusiaster, og håper selvsagt at vi kan gjøre noen gode kjøp hos andre markedsdeltagere, og oppleve middelalderhåndverk, stemning, musikk og formidling.

Akershus festning og middelalderen – her kommer vi!

Du kan finne ut mer om Oslo Middelalderfestival på nettsiden og Facebook

Espen will mainly demonstrate medieval shoemaking, and Lena will stitch bags and pouches in leather. Together with the other members of Bjørgvin Handverkslag, we will also invite the visitors to participate in different crafting activities. We will also bring medieval shoes for sale, some leather bags and needlebound socks and mittens.

Now we are trying to produce as much stuff as we can before we take the journey over the mountains to Oslo. We are also doing some camp preparations together with the other group members, to make our camp as practical and inviting as possible. It is nice to have an event to work towards aigain. We are really looking forward to camp life and social interaction with our friends and other medieval enthusiasts, to experience good medieval handicraft and listen to medieval tunes. Maybe we also find some good bargains at the medieval marked.

Oslo, Akershus Fortress and medieval times – here we come!

You can learn more about Oslo Medieval Festival on their webpage and on Facebook