Som regel skriver vi om noe som har med fortiden å gjøre, men akkurat nå er nåtiden og fremtiden det som opptar oss mest, på grunn av koronapandemien. Som de mange andre i museumsbransjen, har vi hjemmekontor på dagtid. Siden vi er hjemme hele dagen, blir håndarbeidet vi gjør på fritiden enda viktigere enn før, for å unngå brakkesyke.

We mostly write about things that has to do with the past, but right now, because of the corona pandemic, the present and the future are of greater matter to us. As our museums have closed, we have been encouraged to work from home. Since we are home all day, our evening crafting has become even more important than before, to avoid cabin fever.

Vi er heldige som er blant dem som fremdeles har jobb å gå til, selv om dagene foran skjermen på hjemmekontoret i stuen er litt ensformige. Nå fremover skulle det vært fullt kjør på museene våre med skoleklasser og grupper, planlegging av arrangementer og montering av utstillinger, men her sitter vi. Heldigvis er det mye annet man kan få gjort hjemmefra, og nye situasjoner presser frem andre måter å drive museum på.

Fritidsinteressen vår er også berørt. Vi kan ikke lenger treffe våre gode venner i Bjørgvin Handverkslag på tirsdagskveldene, og flere av fellesprosjektene våre må utsettes. Heldigvis kan vi fortsatt drive med historisk håndverk både på kveldene etter arbeidstid og i helgene. Det er virkelig godt å ha noe å henge fingrene i når vi nesten ikke får stueforandring. Nå har det forresten vært fint og vårlig de siste dagene, og denne helgen kunne vi finne frem hagemøblene og drive håndarbeid i solskinnet på terrassen ved fiskedammen vår.

Slik det ser ut nå, spøker det for de historiske markedene og festivalene vi hadde tenkt å bli med på. Vi vet ikke når vi kommer til å få solgt og brukt alle tingene vi lager mens vi sitter og venter på at verden skal komme i vater igjen, men vi er sikre på at det atter kommer til å lysne i horisonten. Da skal vi igjen få dele gode, historiske opplevelser med våre venner, kolleger og publikum: formidle, demonstrere håndverk, selge, handle, prate og være sosial ansikt til ansikt, og ikke bare digitalt.

We are fortunate to be among those who still have a job to go, even though the days in front of the screens in our home office living room are a bit monotonous. This time of year, we should be welcoming school classes and other groups, planning events and mounting exhibitions, but here we are. Fortunately, there is much else to be done from home, and new situations are pushing for other ways of operating a museum.

Our leisure interests are also affected. We can no longer meet our good crafting friends in Bjørgvin Handverkslag on Tuesday evenings, and several of our joint projects must be postponed. Fortunately, we can still do historical crafts, both in the evenings after work hours and during the weekends. It is good to have something to keep our fingers occupied when we hardly get a change of scenery. Luckily, it has been nice and spring-like weather the past couple of days, and this weekend we broght out the garden furniture and did some crafting in the sunshine on the terrace by our fishing pond.

As it looks now, the historic markets and festivals we were planning to take part in, are hanging by a thread. We do not know when we will be able to sell and use all the stuff we make while we sit and wait for the world to come back to order, but we are sure there will be a silver lining far ahead. Then we will again be able to share good, historical moments with our friends, colleagues and audience: convey, demonstrate crafts, sell, trade, chat and sosialize.