Helgen 23. -25. august ble arrangerte Askøy Vikinglag Market på Herdla, og Fortidsfamilien stilte som del av Bjørgvin Handverkslag.

The weekend 23-25. of August the Askøy Vikinglag Market was held at Herdla in August, and the Past Times family participated as part of Bjørgvin Handverkslag, our Handicraft Group. English text below the pictures.

Fortidsfamilien har en gjeng fine venner i Bjørgvin Handverkslag, som møtes hver tirsdag for å drive historisk håndverk og håndarbeid sammen. Det er ekstra kjekt når vi også får lov til å dra på vikingmarked eller andre historiske opplevelser sammen gjengen vår. Den siste helgen i august gikk altså turen til vakre Herdla helt nord i Askøy kommune.

Vi, Stig og Solvei har skaffet oss to regn- eller solseil, med standardiserte stenger, tilpasset slik at vi kan koble dem sammen for å danne overbygg for en aktivitets- og salgssone. Dette ble første gang brukt på Bjørgvin Marknad, men også på Lygra, på Vikingdag på Lyngheisenteret. Disse seilene var også basen for mesteparten av Bjørgvin håndverkslag sine aktiviteter og salgsbod på Herdla.

Bjørgvin håndverkslag sin splitter nye blogg kan man lese mer om hva Handverkslaget gjorde på vikingmarkedet. Bjørgvin Handverkslag har også fått Facebookside. Klikk gjerne på lenkene og sjekk dem ut.

I denne posten konsentrerer vi oss derfor om Fortidsfamilien sin deltakelse. Espen skomaker stilte selvsagt med et utvalg vikingtidssko, og fortalte villig om skomakerkunsten og skoene man brukte i vikingtiden. Vi hadde dessuten med en mengde nålebunde sokker og votter, i tillegg til en del luer som Lena har laget.

Lena sitt opplegg på Askøy vikinglag Marked var å la publikum få lage sin egen skinnpung, fra å velge ut skinnkvalitet, form på pungen, og bruke ulike verktøy og teknikker, alt ledsaget av en prat, veiledning og hjelp. Det er alltid stas å ha laget sin helt egne ting, og ikke bare kjøpegreier, å ha deltatt aktivt selv, ikke bare se og høre. Dette er en fin aktivitet både for deltaker og instruktør, og den passer også svært godt opp mot skomakeren som sitter ved siden av.

Sigvald hadde med seg en mengde glassperler og snor, slik at en skulle få mulighet til selv å sette sammen sitt eget perlekjede. En fin og enkel aktivitet som er mindre tidkrevende enn å lage skinnpung, men likevel noe en kan få gjøre noe selv.

Vi koste oss på markedet med vikingvenner, bekjente og publikum. Og det skal innrømmes at kveldene i leiren er ofte de fineste. Tusen takk for oss!

We meet our good friends in Bjørgvin Handverkslag (craft group) every Tuesday to do historical crafts and handicrafts together. It is extra nice when we also are able to go to Viking markets or other historical events and experiences together. The last weekend in August we took a trip to beautiful Herdla, a bit north-west of Bergen.

We, Stig and Solvei have bought two tarpaulins, and have made standardized rods for them, so that we can connect them together to form a sun or rain protection over our activity and sales zone. We first put the tarpaulins at use at Bjørgvin Marknad, and also used them at the Viking day at the Heathland Centre at Lygra. These sails were the basis for most of Bjørgvin Handverkslag’s activities and sales stands at Herdla.

On Bjørgvin Handverkslag’s brand new blog, you can read more about what the craft group did at the Viking market. Bjørgvin Handverkslag has also set up a Facebook page. Feel free to click on the links and check them out, (unfortunate only in norwegian for now).

In this post, on our own site, we concentrate on the participation of the Past Time Family during the market. Espen does his shoemaker thing, displaying a selection of Viking Age shoes, and willingly talking about the art of shoe making and the shoe types of the Viking Age. We also brought a lot of needle-bound socks and mittens, as well as some hats made by Lena.

Lena’s activity at Askøy Vikinglag Market was to let the visitors make their own leather pouch, going through the whole process from choosing the quality of leather, the shape of the pouch, and using various tools and techniques, all accompanied by small talk, guidance and help. Making your own gear by hand, not just buing stuff, gives av nice feeling. It is also more fun to participate rather than just watching and listening. This is a great activity for both participant and instructor, and it also fits very well with the shoemaker sitting right beside.

Sigvald brought along a lot of glass beads and string, to give visitors the opportunity to put together their own Viking style pearl necklace. A nice and simple activity which is less time consuming than making a leather purse, but still something that gives a feeling of creating and taking part.

We enjoyed the market with our Viking and crafting friends, acquaintances and the visitors. And even if we enjoy the opening hours, we must admit that the evenings in the camp after closing hours often are the nicest.

Thank you all for a for a nice market!