21. desember var en svært viktig merkedag i den gamle primstaven. Den går gjerne under Thomasmesse, Thomas Brygger, Thomas fulltønne osv., kalt opp etter apostelen Thomas. Da skulle man lyse julefreden, og alle juleforberedelsene være ferdige. Ikke minst juleølet skulle være klart, derav koblingen til brygging og tønne. Merket i primstaven var ofte også en tønne.

December 21st marked a very important notch in the old Norwegian primstav, the wooden eternity calendar which noted the course and doings of the year in traditional, rural life. The 21st was the feast day of St. Thomas the apostle or St. Thomas’ Mass. By then all Christmas Christmas preparations should be done. Not least, the Christmas beer should be ready. Hence the day was often marked with a symbol for a barrel, and the day called «Thomas Brewer» or «Thomas Full Barrel». 

The rest of the English text at the end.

Selvsagt skal vi skåle i årets juleøl på en sådan dag. Vi har jukset litt, for det er flere uker siden juleølet var ferdig. I gamle dager var ølet akkurat drikkeklart til 21. desember, etter å ha stormgjæret i noen få dager. For å hedre tradisjonene må vi vel også ta en skål i kveikølet vårt, det tradisjonelle brygget som vi laget tidligere i høst. Det er jo tross alt det som ligger nærmest eldre tiders juleøl.

Om vi har fått juleforberedelsene unna tidsnok? De siste julegavene ble ordnet i dag, så det kan vi krysse av. Vi må nok innrømme at huset fremdeles trenger litt mer rydding og vasking, så der er vi absolutt ikke på høyde med våre forfedre og -mødre, og vi har fremdeles noe matvarer som må skaffes. Julepynten må pent vente til lille julaften, men slik er vår tradisjon.

Vi sniker inn litt skomakerrelatert stoff her også: Thomas Brygger var den siste dagen skomakerne kunne jobbe før jul, slik at også de skulle kunne slappe av i julehøytiden. Tiden frem mot jul, da «alle» skulle ha nye sko, var en av de travleste (Det samme gjaldt for skredderne). Dette kommer helt sikkert til å bli et argument for å få Espen til å pakke vekk skinnruller, halvferdige sko og verktøy.

Gamle merkedager er ellers litt problematiske å forholde seg til for oss moderne mennesker. I dag er det vintersolverv, den korteste dagen i året, dagen solen snur. Det er et faktum, og ikke noe som er bestemt av tradisjoner, tro og overtro. I primstaven var imidlertid vintersolverv avmerket 22. desember. Tidene har forandret seg – og det på flere måter. Frem til år 1700, da den gregorianske kalenderen ble innført i Danmark-Norge, ville vi faktisk ikke ha kommet lenger enn til 13. desember, Luciadagen. Natt til 13. desember, Lussinatten, var alle onde makter ute. Dette gir litt mer mening etter den gamle kalenderen, da dette faktisk var årets lengste natt. Da skulle man jo tro at vintersolverv er det samme som midtvinter, men dengang ei. I førkristen tid drakk man Jol ved midtvinter, men denne høytiden var fant sted ved første fullmåne etter at solen snudde. Senere, i kristen tid fikk midtvinterdagen en fast merkedag i primstaven, midtvinter 12. januar, men denne ble aldri markert som en kirkelig høytid.

Forvirret? Trøtt og lei av blogger om juletradisjoner og -forberedelser? Fortvil ikke! I kveld er ikke bare helg, men også juleferie. Dette er dagen man virkelig kan lene seg tilbake i sofaen og drikke juleøl med god samvittighet. Akkurat som slekter før oss.

It goes without saying that such a day gives a perfect excuse to consume a few glasses of this year’s Christmas ale. We have cheated a bit, since our Chrismas als was finished and bottled several weeks ago. In the old days, the ale was supposed to be just finished and ready for consumption by December 21st. What about the other Christmas preparations supposed to be done by today? We must admit that the house still needs a little more tidying and washing, and we also have to provide more food, so we are certainly not at the height of our ancestors.

We have to give a little shoemaker-related fun fact as well: Thomas’ Mass was the last day the shoemakers were allowed to work before Christmas, so that they also could participate in the holiday. With Christmas approaching «everyone» wanted new shoes, making this one of the busiest time of year for shoemakers (the same was true for the tailors). This is definitely going to be an argument to make Espen pack away his leather rolls, semi-finished shoes and tools.

Old callendars and their markings are otherwise a little problematic to deal with for us modern people. Today it is winter solstice, the shortest day of the year. This is a fact which is not determined by either traditions, beliefs or superstitions. However, on the old calendars, winter solstice was December 22nd. Times have changed – litterally in many ways. And it is getting even more confusing. Until the year 1700, when the Gregorian calendar was introduced in Denmark-Norway, this day would actually fall on December 13th, the feast of St. Lucia. The night before December 13th all evil powers were out, causing all kinds of damage. This gives a little more meaning following the old calendar, as this was actually the longest night of the year, the night before winter solstice. Then one would think that winter solstice is the same as traditional midwinter, but that is not the case. In the pre-Christian era, Yule was celebrated midwinter day, but this holiday took place at the first full moon after the winter solstice. Later, in Christian times, midwinter day was fixed on the callendar at January 12th. Even though Christmas in a sence took over from Yule, midwinter day was never regarded as an ecclesiastical feast.

Confused? Sick and tired of blogs about Christmas traditions and preparations? Do not despair! Tonight is not just the end of an ordinary work week, but also the beginning of the Christmas holiday. This is the day you can really sit back in your couch and drink Christmas ale with a good conscience. Just like our ancestors.