Sist helg, 1. og 2. desember hadde vi gleden av å delta på julemarked i Gudvangen. Vi hadde egentlig sett for oss en annen setting for vårt første helgeopphold i vikinglandsbyen, men dette var både kjekt og morsomt. Vi kom i både julestemning og vikingmodus på en og samme helg.

Last weekend, December 1st and 2nd we had the pleasure of attending the Christmas market in Gudvangen. We had imagined another setting for our first weekend stay in the Viking Village, but this was both nice and fun. We entered both Christmas and Viking mode in one and the same weekend.

English text at the bottom

Bare så det er sagt: Arrangementet var ikke ment som et vikingmarked, men et julemarked i vikinglandsbyen Njardarheimr. Selgerne tilbød en blanding av vikingrelaterte saker, tradisjonell husflid og moderne håndarbeid, matvarer og drikke. Det var mye for enhver smak. Mesteparten av selgerne var samlet i den store festsalen, Heidrun, men siden vi hadde historiske varer fikk vi holde til i et av de mindre husene. Vi hadde i hovedsak med oss sko, støvler, punger, nålebundne votter, sokker og luer. Det var en utfordring å vise frem alt, og vi måtte ta i bruk et helt langbord, en seng, vindu, dør, hyller mm. for å få plassert alt utover. Heldigvis ble det bedre plass etter hvert. Espen satt og nålebandt og laget sko om en annen, for å vise håndverksteknikkene, og Lena laget skinnpunger med besøkende, slik hun etter hvert pleier å gjøre på markeder. Espens tvillingbror, Morten, var også med på markedet – uavhengig påmeldt – og delte hus med oss. Han driver også med historisk håndverk gjennom MKs-Prehistoric-Arts-Crafts, og solgte for anledningen håndteiner og nålebindingsnåler, og satt og spikket på emner.

Det var ikke ildsted i huset, og vi hadde vindusgluggen og døren på vidt gap i åpningstiden for å få både lys inn og invitere folk inn, så man kan godt si at det var like kaldt ute som inne. Selv om gradestokken heldigvis ikke var under null, var den heller ikke langt over, og når man topper dette med gjennomtrekk og steingulv kan man selv tenke seg. Normalt er jo det moderne vikinglivet en sommergreie, men heldigvis har vi utrustning for kaldt vintervær. Espen formidler og jobber iført historiske drakter året rundt på museet, og har et godt utvalg i klær, i tillegg til at vi begge fikk laget oss flere nye plagg til seminaret «Vinterviking» i februar.

Etter stengetid skalket vi lukene, og jukset litt med en gassovn for å få opp temperaturen innen vi skulle gå til køys. På kvelden satt vi for det meste rundt bålfatet utenfor huset, og tilbrakte litt tid sammen med Morten og andre som ble igjen på kvelden og natten. Da det var tid for å køye, begravde vi oss i sauefeller og ulltepper, og hadde en ganske behagelig natt.

Det var mange besøkende til tross for at det regnet store deler av helgen. Vi hadde godt besøk i vår lille verksteds- og handelsbu av både publikum og andre vikinger. Vi hadde en flott opplevelse, og kommer mer enn gjerne tilbake neste år. Takk for oss!

 

Just to make it clear: This event was not a Viking market, but a Christmas market located in the Viking Village. The sellers offered a mix of Viking-related items, traditional and modern handicraft, food and beverages. Something for everyone. Most of the sellers were gathered in the big feast hall, Heidrun, but since we offered historical goods we were allowed to stay in one of the smaller Viking houses. We mainly sold shoes, boots, purses, needle-bound mittens, socks and hats. It was a challenge to exhibit everything, and we had to use an entire long table, a bed, the window and doorway, shelves, etc. to display our stuff. Fortunately, we got more room as we sold our goods. Espen was needle-binding a hat and making shoes to demonstrate the crafts, and Lena made leather pouches with visitors, as she has done lately at markets we have attended. Espen’s twin brother, Morten, was also a seller at the market – independently signed up – and shared the house with us. He makes a living out of prehistoric crafts in his firm MKs-Prehistoric-Arts-Crafts, and brought his nice spindles and needlebinding needles, and was whittling new items by the fire outside.

There was no fireplace in our house, and we had to leave the window and the door wide open during the market hours to get both light and attention. It is fair to say it was as cold inside as outside. Normally, modern Viking life for us is a summer activity, but fortunately, we have equipment for cold winter weather as well. Espen wears historical costumes at work all year round, and has a good collection. In addition we made a lot of warm clothes and winter equipment for the «Winter Viking» seminar last February.

After closing time Saturday, we closed the shutters and door, and cheated a bit with a gas stove to raise the temperature before bed time. We spent most of the evening sitting around the fire outside the house, spending time with Morten and others who remained in the village in the evening and night. When it was time to go to bed, we buried ourselves in sheep skins and wool blankets and had a comfortable sleep.

There were many visitors despite rain most of the weekend. We had a lot of visitors in our small workshop and trading stall, both ordinary visitors and other Vikings. We had a great experience and will be happy to return next year. Thank you for having us!