Stas å bli invitert til vikingbryllup i Njardarheimr i Gudvangen! Vi hadde en flott helg, overnattet på hotellet, og tok en lang tur i det fantastiske fjordlandskapet som er på UNESCO sin verdensarvliste. 

Honoured to be invited to Viking wedding in Njardarheimr in Gudvangen! We had a great weekend, stayed at the hotel and took a long trip to the wonderful fjord landscape that is on UNESCO’s world heritage site list. (More english text below picture gallry)

Forrige helg var vi invitert i Kristin og Knut sitt bryllup, som ble feiret i vikingbyen Njardarheimr i Gudvangen. Bryllupet startet med en vikinginspirert vielse, med påfølgende fest i ett av de store husene i Viking Valley. Gjestene var en miks av vikingentusiaster og nåtidsfolk, og det var derfor både bunader, dresser og sommerkjoler å se mellom vikingdraktene. Stilen og stemningen var avslappet, uten noen kraftig vektlegging av vikingtiden, og det var både deilig mat, taler, musikk og dans. Spillelistene tok utgangspunkt i brudeparets favoritter, med den god del mimring, ikke noe «vikingmusikk». Folk svingte seg på dansegulvet utover natten. I grunnen et ganske normalt bryllup i staselige omgivelser. Vi hadde det veldig kjekt!

Vi valgte å overnatte i moderne komfort på hotellet, som ligger utenfor vollene til selve vikinglandsbyen. Her er det en slags hytte med flere rom i en morsom, rustikk «vikingstil», som ble etablert lenge før Viking Valley. Dette området må ikke forveksles med vikinglandsbyen og husene der.

Fest og moro utover natten medførte at vi måtte avvente kjøreturen til Bergen til et stykke ut på dagen. Etter en deilig frokost på hotellet fant vi ut at vi måtte utforske Fjordlandskapet Nærøyfjorden som er på UNESCO sin verdensarvliste, for sitt dramatiske kultur- og naturlandskap.

Vi hadde i utgangspunktet tenkt oss en kort tur, men endte opp med en langtur utetter fjorden til grenden Bakka. I 2000-2001 ble det laget en tunnel på ca 2 km, som erstattet den mest rasfarlige delen av bilveien langs den utsatte fjellsiden. Gamleveien, som nå er turvei for fotgjengere, ble bygget i 1856, og avløste en gammel sti som ble brukt til å bringe frem post langs fjorden fra Gudvangen til Bakka. Veien var stadig stengt på grunn av ras, og det er fullt forståelig når en ser hvordan det ser ut er her nå. Vi krysset ikke reint få rasområder og flomområder, og enkelte steder lå det stein, grus og pukk i metervis over veien, som var i daglig bruk inntil for bare et par tiår siden. Det var også mange hull i asfalten etter steiner. Alt dette må nødvendigvis ha kommet ned de siste 18 årene. Stedsnavnene i området, som Høyskreda og Storskreda, taler også sitt tydelige språk. Vi tok likevel sjansen på å spasere den 4-5 kilometer lange turen utover, og like langt tilbake. Vi var ikke alene heller, det var en god del mennesker ute på tur, både enkeltvis og i små grupper, folk som ønsket å bevege seg i, og nyte den dramatiske naturen, ikke bare kjøre buss og båt i flokk som mesteparten av turistene i dette området.

Turen anbefales på det varmeste, gjerne i kombinasjon med besøk i Njardarheimr! Tusen takk til brudeparet som inviterte oss til Gudvangen, slik at vi fikk disse gode og flotte opplevelsene!

 

Last weekend we were invited to Kristin and Knut’s wedding, which was celebrated in the Viking town of Njardarheim in Gudvangen. The wedding started with a Viking-inspired wedding ceremony, with a party in one of the larger houses in the Viking Valley. The guests were a mix of Viking enthusiasts and modern looking people, and there were lots of folk costumes, suits and summer dresses between the Viking outfits. The style and atmosphere was relaxed, without any vigorous emphasis on the Viking era, and it was both delicious food, speeches, music and dancing. The playlists were based on the wedding couple’s favorites, for a good part old, nostalgic tunes, but no «viking music». Basically a fairly normal wedding in a stately setting. We had a great time!

We chose to stay overnight in modern comfort at the hotel, which lies outside the ramparts of the Viking village itself. Here are some cabins with several rooms in a fun, rustic «Viking style», which was established long before the Viking Valley. This area must not be confused with the Viking village and the houses there.

Partying into the night meant that we had to delay our drive to Bergen the next day. After a delicious breakfast at the hotel, we decided to explore the Fjord Landscape Nærøyfjorden, which is on UNESCO’s world heritage site, for its dramatic cultural and natural landscape. Initially we thought of a short stroll, but ended up with a long walk along the fjord to the hamlet named Bakka (The name means hillside, because of the steep terrain). In 2000-2001 a 2 km long tunnel was made, replacing the most ravaged part of the road along the exposed mountain side. This old road, which is now a walking trail, was initially built in 1856 in the place of an old post trail along the fjord from Gudvangen to Bakka. The road was was often closed because of rockslide, which is perfectly understandable when you walk here. There were a lot of rocks and gravel in the road, and parts of the road was covered with meters of mass from rockslides and floods. It is a bit scary to think that this road was in daily use until less than a couple of decades ago. The place names in the area, such as Høyskreda («high rockslide») and Storskreda («wide rockslide»), also speak their clear language. We still took the chance to walk the 4-5 km long trip out and back. We met a quite a few people on our trip, both individuals and small groups, mostly turist who wanted to  enjoy the dramatic nature, not just driving bus and cruice ship in a flock like most of the visitors in this area.

The trip is highly recommended, preferably in combination with visits to Njardarheimr! Thank you very much to the bride and groom who invited us to Gudvangen, giving us these good and great experiences!