Når vi lager sko og andre lærvarer tar vi vare på alle rester som kan benyttes, enten de er små eller store, og uavhengig av om behovet for dem er kjent eller ukjent. I kottet vårt står det flere sekker med avskjær, som kan hentes frem når vi trenger det, og når vi har tid til å se igjennom, sortere og lage noe av det. 

When we make shoes and other leather goods, we put aside of all leftovers that can be used, whether small or large, and regardless of whether their fruture need is known or unknown to us. In our storage room there are many sacks of cut-offs that can be sorted and used for different purposes, when we have time to look through it once in a while. 

The rest of the English text under the pictures

Det er ikke bare gjerrighet som får oss til å ta vare på rester. Det er ressursutnyttelse i å benytte restene, for lær er ikke billig. Rester kommer før eller siden til nytte. Det er dessuten brukt både ressurser, energi og krefter på å bearbeide læret. Om man har respekt for at læret en gang var skinnet til et levende vesen, bør man la minst mulig går til spille. Å ta vare på rester og utnytte hele skinnet er nok også helt i tråd med hva våre forfedre og -mødre gjorde.

Det er ikke til å stikke under en stol (eller inn i et kott) at det i perioder finner sted en opphopning av rester, som krever økende plass på bekostning av andre ting. Da er det lurt å gå i gang med prosjekter der man kan bruke rester. Lærrestene blir først og fremst til vesker og punger, som helst er Lenas domene. I det siste har hun gjort et bra innhugg i restehaugene ved å lage skinnpunger sammen med barn på middelalderdagen på Finnesloftet og på Bjørgvin Marknad, og nå sist på vikingmarked på Lygra. Dette er en aktivitet hun ønsker å gjøre mer av i fremtiden. Tidligere har Espen også jobbet med lær med skolelever på Hordamuseet og Bryggens Museum.

Espen trenger også i blant noen småstykker til f.eks. hælforsterkere, reimer, knapper mm. til skoene sine. Barnesko blir også oftest laget av rester. Om man kaster restene, risikerer man på et senere tidspunkt å måtte skjære småbitene man trenger av et stort skinn.

Saving the remains to make something new is resource utilization. Leather is not cheap, and sooner or later there will be a need for the leftovers. Furthermore, resources, energy and effort have been used to process the leather. One also should respect that the leather once was the skin of a living creature, and therfore should be used in stead of wasted. Taking care of remnants and utilizing the entire skin is probably also in line with what our ancestors did.

However, over time leatherworking  produces a lot of scrap, which is filling up our rather limited storage room. Hence, it is advisable sometimes to start projects which aimes to empty or at least level out the heaps of leftovers. The remains are primarily used for making for bags and purses, which first and foremost is Lena’s domain. Lately she has dug deep into the scrap, making leather pouches with children on the Medieval day at Finnesloftet and Bjørgvin Market, and now the Viking market at Lygra. She wants to do more of this in the future. Earlier, Espen has also worked with leather together with school pupils at Hordamuseet and Bryggens Museum.

Espen also needs some small leather pieces when he makes shoes, for example for making heel stiffeners, laces, strings, buttons, etc. When he makes children’s shoes they are most often made from residues. If one throws away the remains, one may at a later time risk having to cut small parts from a big leather piece instead.