Etter Bjørgvin Marknad har Espen kunnet senke skuldrene litt på skomakerfronten, og han har tatt seg tid til å gå gjennom den stadig voksende restehaugen med lærrester. Når Espen lager sko blir det nemlig mye kapp. Det har til og med vist seg at flere av de største lærstykkene er store nok til å lage hele par med sko!

After Bjørgvin Market, Espen has been able to lower his shoulders a little, at least when it comes to shoe making. He has taken time to go through the ever-growing heap of leather leftovers. It turned out that several of the largest leather pieces were big enough to make whole pairs of shoes!

The rest of the English text follows under the pictures

Det kan virke litt skjødesløst når man ender opp med slike store rester, men det må til tider gå litt kjapt når Espen lager sko, som gjerne fører til at læret ikke blir utnyttet til det fulle. Det er gjerne visse typer sko og bestemte størrelser som skal lages, og da blir det ofte mer kapp enn det som egentlig er nødvendig og ønskelig. Heldigvis er ikke alle skomodeller og -størrelser like materialkrevende, og om man vrir og vender på malene blir det gjerne plass til et bonuspar eller to på lærstykker som er lagt bort.

Om en virkelig skal få unna restehaugen, nytter det ikke bare å sortere og legge til sides igjen. Det har Espen prøvd før… og haugen har vokst. Derfor skar han like godt ut en mengde overlær og såler, slik at han kunne jobbe med dem på kvelder og i helger nå i sommer. For at det skulle gå kjapt og effektivt bestemte han seg for bare å lage én bestemt type sko, en kopi av en vikingtids reimsko fra Hedeby. Om man har emner for hånden er det selvfølgelig også mye lettere å ta fatt på nye sko, i stedet for å henfalle til andre oppgaver. Vi har vært på flere turer, deriblant fotballcup i Sogn og tredagers festival på Vestnorsk Utvandringssenter, og da er det selvsagt lurt å ha med seg håndarbeid til ledige stunder og kveldskos. Derfor har emnene også gått kjapt unna. Restene har så langt blitt til hele 10 par med reimsko i størrelser fra 43 til 36. Noen av dem er allerede solgt.

It may seem a bit careless when one ends up with such large leftovers pieces, but sometimes Espen has to be a bit rapid when he makes shoes, resulting in the leather not being exploited to the fullest. There are usually certain types of shoes and sizes to be made, and then it will often be larger trimmings than is really necessary and desirable. Fortunately, not all models and sizes are equally material-demanding, so there will often be room for a pair or two with shoes on the leather pieces that have been put away.

If one really wants to reduce the residual pile, one have to do more than sort and save for later. Espen has tried that strategy before … and the heap has grown. That is why he cut out a lot of uppers and soles to work with on evenings and on weekends this summer. To make it quick and efficient, he decided to only make one particular type of shoes, a replica of a Viking Age draw string shoe from Haithabu. With pre-fabricated pieces at hand, it is also much easier to stick to shoe making, in stead of other tasks. We have been on several travels lately, including a children’s soccer cup in Sogn and a three-day long festival at Lena’s work Western Norway Emigration Centre. It is mandatory for us to bring handcraft for evenings and other breaks. The remains have so far become a whole 10 pairs of Haithabu shoes in sizes from 43 to 36. Some of them have already been sold.