Forrige helg, 1.-3. juni deltok vi på viking- og middelalderfestivalen Bjørgvin Marknad på Hordamuseet. Her er en liten rapport og noen bilder fra en vidunderlig langhelg.

Last weekend, 1.-3. of June, we participated at Bjørgvin Marknad, a Viking and Medieval festival at Hordamuseet outside Bergen. Here is a little report and some photos from a wonderful weekend.

English text under the photos

I år kunne Bjørgvin Marknad feire 15-årsjubileum, hvorav 11 år på Hordamuseet. Styret og de frivillige gjorde en fantastisk jobb, og sørget for et vellykket og velorganisert arrangement.  Værgudene spilte også på lag, med strålende sol, og temperaturer opp mot 30 grader.

I forkant hadde vi en liten teltkrise, fordi vårt eget telt havnet på avveier etter utlån, men heldigvis fikk vi låne et telt av gode venner. Vi fikk vår vanlige plass, ved den store eiken, som gav oss velsignet skygge store deler av dagen. Som vanlig hadde vi felles leir med Stig, som hadde laget et solseil for anledningen. Det var også flere andre fra Bjørgvin Handverkslag på markedet. Noen av dem satt hos oss i perioder, mens noen hadde telt og tilhold andre steder.

Espen stilte med flere sko enn noen gang, både vikingtids- og middelaldertyper, og skodde mange fornøyde kunder. Det er imidlertid vanskelig å dekke etterspørselen med vår lille produksjon, så det var dessverre også flere som gikk fra boden med uforrettet sak. Forhåpentligvis kan vi hjelpe dem ved neste korsvei. I tillegg til å formidle hvordan man laget sko, slik han pleier, hadde Espen i tillegg et par poster på programmet: Lørdag hadde han omvisning på fortidsminnene på museumsområdet, og søndag hadde han foredrag om vikingtids- og middelaldersko. Lena sydde skinnpunger sammen med barn, og Sigvald hadde sin egen lille handelsbod med småting i veikanten. Vi noterer oss ellers at det ikke var mange som var interessert i sokker, votter og luer i varmen.

På grunn av den uvanlig lange godværsperioden vi har vært inne i, har gress- og skogbrannsfaren vært så stor at det var innført forbud mot all bruk av åpen ild utendørs i hele Bergen kommune. Det var litt uvant med viking- og middelaldermarked uten leirbål i kveldsmørket, men vi gjorde vårt beste for å skape kveldsstemning med led-kubbelys. Vi måtte også legge litt om på matplanene våre, og holdt oss i hovedsak til spekemat i stedet for varm mat.

This year, Bjørgvin Marknad celebrated 15th anniversary, of which 11 years at Hordamuseet. The board and the volunteers did a wonderful job and provided a successful and well-organized event. The weather gods blessed us with brilliant sunshine, and temperatures up to 30 degrees.

Just before the market we had a small tents crisis, because our own tent was stuck in a different part of the country after lending it to a friend whose car broke down. Fortunately we got to borrow a tent from good friends. We got our usual place, by the big oak, which gave us a nice shadow for much of the day. As usual, we had a joint camp with Stig, who luckily had made a sun roof for the occasion. There were also several others from Bjørgvin Handverkslag at the market. Some of them were sitting with us during periods while some had tent and rest elsewhere.

Espen brought more shoes than ever, both viking age and medieval types, and sold footwear to many satisfied customers. However, it is difficult to meet the demand with our small scale production. In addition to show how shoes were made, Espen also had a couple of entries on the program: Saturday he had a guided tour telling about the prehistoric sites at the museum area, and on Sunday he had a lecture on viking age and medieval shoes. Lena made leather pouches together with visiting children, and Sigvald had his own small store with small things on the roadside. Otherwise, we noticed that there were not many who were interested in socks, mittens and hats in the heat.

Due to the unusually long period without rain, the risk of grass and forest fire has been so great that a ban was imposed on all use of open fire outdoors throughout the municipality of Bergen. It was a bit unusual with a viking and medieval market without campfire in the evening darkness, but we did our best to create evening mood with led-cube lights. We also had to revise our food plans, and kept mainly to bread an cured meat instead of hot food.