Søndag 20. mai ble det arrangert Mellomalderdag på Finnesloftet på Voss, og Bjørgvin Handverkslag stilte med en stor gjeng og et bredt spekter av aktiviteter.

Last Sunday, May 20th, we and friends from Bjørgvin Handverkslag participated at a Medieval event at Finnesloftet, Voss.

Finnesloftet, som ble oppført ca 1295, er en av de flotteste middelalderbygningene i landet. Praktbygningen, som opprinnelig tilhørte de mektige godseierne på Finne, tilhører i dag Fortidsminneforeningen, og driftes av Voss Vandrarheim. Verken vi eller vennene våre i Bjørgvin Handverkslag var vanskelig å be når vi hørte at man ønsket å få i stand et middelalderarrangement med marked, aktiviteter og håndverkere her.

Takk til arrangementsgeneral Ida Dyrkorn Heierland, Knut Finne, Voss Vandrarheim, Fortidsminneforeningen og alle deltagere og publikum for en fantastisk dag, og takk til Bymuseet i Bergen, som lånte ut en god del telt og utstyr til arrangementet!

Finnesloftet, built ca 1295, is one of the most beautiful medieval wooden buildings in the country. The building, which originally belonged to the mighty landowners of the Finne estate, now belongs today to the National Trust of Norway. Neither we nor our friends in Bjørgvin Handverkslag were difficult to ask when we were asked to take part in a medieval event with markets, activities and crafters here.

Thanks to the event general Ida Dyrkorn Heierland, Knut Finne, Voss Vandrarheim, the National Trust and all participants and the audience for a wonderful day, and thanks to the Bergen City Musem, which let us use some of their tents and equipment for the event!