English text below the pictures

Neida, vi tenker ikke på slike man henger på peishyllen og fyller med gaver og godterier. Juleferien er en tid for å lage saker og ting, og i år har det altså blant annet gått en del i sokker. I julen har vi god tid, og kan gå i gang med prosjekter som vi har satt på vent og gledet oss til.

I høst kjøpte vi en liten mengde «villsaugarn», som vi har spart for å lage nålebundne sokker og votter både til egen historisk bruk og salg på middelaldermarkeder. «Villsauen» – eller mer korrekt gammelnorsk sau – er den eldste sauerasen i Norge, som stammer fra sauene man holdt i forhistorisk tid. Ullen fra villsauen passer derfor godt når man vil lage produkter som er mer historisk korrekte. I tillegg blir plaggene varmere, mer vannavvisende og ikke minst mer solide enn plagg som er laget med ull fra moderne sauer. Alt blir som vanlig tovet, men ull fra gammelnorsk sau må toves på minst 60 grader for at det skal ha noen effekt.

Espen har denne gangen utelukkende valgt å lage sokkene lave, siden de allikevel gjerne kombineres med hoser, bukser eller surringer. Det viktigste er at føttene holder seg varme inne i middelalderskoene. Dessuten får man flere par ut av det eksklusive garnet. Han har også noen par med votter på gang. I vinter har vi tenkt å leke oss litt med historiske aktiviteter, og da må vi også ha mer utstyr som passer til is, snø og kulde.

No, we do not think of such stockings hanging from the fireplace filled with gifts and sweets. Christmas holiday is a time for crafting and this year, among other things, there has been made a lot of socks. During Christmas we have plenty of time and can start projects we have been looking forward to.

In the autumn we bought a little heap of yarn from old norse sheep, which we have saved to make needle-bound socks and mittens for both our own historical use and sales at medieval markets. The old norse sheep is the oldest sheep breed in Norway, derived from the sheep held in prehistoric times. The wool from these sheep fits well when one want to make products that are more historically correct. In addition, the garments are warmer, more water repellent and, not least, more solid than garments made with wool from modern sheep. Everything is felted as usual, but wool from old norse sheep must be felted on at least 60 degrees Celcius for it to have any effect.

Espen has chosen to make only low socks, since they are always combined with hoses, pants or wrappings. The most important thing is that one’s feet stay warm inside the medieval shoes. In addition, he gets more pairs out of the exclusive yarn. He also have some pairs of mittens in the making. This winter we plan to do some historical outdoor activities, and then we also need more equipment for ice, snow and cold weather.