Etter ønske fra Bymuseet i Bergen stilte Bjørgvin Handverkslag med en liten gjeng for å demonstrere forskjellige middelalderhåndverk utenfor Bergenhus Festning siste helgen under Sykkel-VM, dvs lørdag og søndag, 23. og 24. september 2017.

At the request of the Bergen City Museum, a small gang of volunteers from Bjørgvin Handverkslag went to Bergenhus Fortress to demonstrate Medieval handicrafts on the 23rd and 24th of September, the last weekend of the UCI Road World Championships.

English text under the pictures.

Fortidsfamilien var denne gangen bare representert med oss foreldre, men vi hadde jo flere av vennene våre rundt oss. Vi holdt til på plenen utenfor hovedporten til Festningen, der det var satt opp fire telt. Siden været var fantastisk holdt vi oss helst ute i solen, men teltene var en fin ramme og et bakteppe for aktivitetene våre. Vi hadde også en flott plassering i forhold til sykkelløypen, og ilte frem til sperregjerdet for å heie hver gang syklistene for forbi.

Alt av benker og annet tyngre utstyr måtte på plass flere dager i forveien, fordi store deler av Bergen sentrum var stengt under VM. Da kunne vi reise kollektivt inn til byen med det vi ellers trengte. Vi valgte å reise i middelalderdrakter, og hadde ingen moderne oppakning, kun skinn- og tøyvesker, bylter o.l. Det gjelder å holde stilen når man er oppdresset. Vi var forresten ikke de eneste som hadde kledd seg litt annerledes i anledning Sykkel-VM…

Espen var som vanlig skomaker, og hadde med seg verktøy og emner til to par sko, slik at han kunne vise frem ulike stadier i prosessen. Han hadde dessuten flere ferdige par sko å vise frem. Lena drev med diverse småarbeid i skinn, som små pengepunger og vesker. Dessuten reparerte og forbedret hun eggbeskytteren til Espens skomakerkniv. Skomakeren prioriterer tydeligvis ikke slikt selv.

De andre medlemmene av Handverkslaget drev med kjemming og spinning av ull, nålebinding, fletteteknikker, treskurd mm. Dessverre fikk vi ikke støpt tinn og smidd jern eller brukt noen former for ild. Det ble dessuten vist frem våpen og rustningsdeler (men vi kuttet ut sverd, stridsøks, kølle og hellebard pga. folkemengden og arrangementet). En ung mann fra publikum fikk lov til å ta seg en løpetur langsetter løypen med både vattert trøye, ringbrynje, rustning og hjelm.

 

On this occation, the Past Time Family was only represented by us parents, but we had a lot of friends around us. We stayed on the lawn outside the main gate of Bergenhus Fortress, where four tents were set up for us. Since the weather was amazing, we prefered to stay outside in the sun, but the tents were a nice frame and a backdrop for our activities. We also had a great location in relation to the racing course and rushed to the barrier to cheer each time the cyclists passed by.

Things like benches and other heavy equipment had to be in place several days in advance, because large parts of Bergen center were closed during the World Championship. Then we could travel by bus or light rail into town with whatever else we needed. We chose to travel in medieval outfits, and had no modern equipment whatsoever, only leather and textile bags, bundles and the like. It is  important to keep up the appearance. By the way, we were not the only ones who had dressed a little differently on the occasion of the Cycling World Championship…

As usual, Espen was a shoemaker, and took with him tools and parts of two pairs of shoes, so that he could show the different stages in the process. He also brought several finished pairs of shoes to show how they are supposed to end up. Lena made various small items in leather, like purses and small bags. Besides, she repaired and improved the sheat of Espen’s shoemaker knife. Obviously, the shoemaker does not prioritize such things himself.

The other members of Bjørgvin Handverkslag were demonstrating combing and spinning of wool, needlebinding, different braiding techniques, wood carving etc. Unfortunately, we did not get to cast pewter and forge iron or use any kind of fire at all. In addition, weapons and armor parts were on display (apart from potential harmful weapons as swords, battle axes, clubs and hailbards, because of the crowd). A young man from the audience was allowed to go for a run along the course with full padded coat, chain mail, armor and helmet.