I sommer hugget vi ned noen bjørketrær som sperret utsikten til huset og hagen vår. Selv om trærne var i veien, og måtte bort, betyr ikke det at de ikke også kan være en ressurs. Løvet er veldig bra til plantefarging, og gir en skarp gulfarge. Espen plantefarger jevnlig med skoleelver, og Lena driver også med farging på arrangement. I tillegg farger vi også en del av tøyet vi bruker til våre historiske drakter, så det er rikelig med anledning til å bruke løvet. Det gir en god følelse å kunne bruke råvarer man har samlet selv.

Bjørken ble samlet da bladene på trærne var på det grønneste. Vi klippet av bjørkegreinene med blader, og hengte dem til tørk i Såtendalsløa på Hordamuseet. De har fått henge lenge og vel, både på grunn av andre gjøremål og fuktig vær. Nå er endelig alt løvet tatt ned, og godt er det, for det er snart tid for Førjulsdag, og da skal løen gjøres om til nisseverksted. De siste tirsdagskveldene, på Håndverkstreffet i Snikkarbua, har Lena og minstemann Sigvald jobbet med å rispe av tørkede bjørkeblader som skal brukes til plantefarging.

Da alle de tørkede bladene var av satt vi igjen med bjørkeris, og dem går det jo an å lage sopelimer av – så da gjorde Sigvald og Lena det.

This summer we chopped down some birch trees that blocked the view of our house and garden. Although the trees were in the way, and had to be removed, it does not mean they can not also be a resource. Birch leaves are very good for plant dyeing, and provides a bright yellow colour. Espen dyes regularly with pupils, and Lena is also engaged in dyeing at the museum events. We also dye some of the fabric we use for our historical costumes, so there are plenty of opportunities to use the leaves. It gives a good feeling to be able to use raw materials we have collected ourselves.

The leaves were collected at their greenest. We cut off birch branches with leaves, and hung them to dry in one of the barns at Hordamuseet. They have been hanging long and well, because of both other tasks and humid weather. Now finally all the leaves have been taken down, and in due time, for the barn is supposed to be made into Santa´s workshop for a Christmas event at the museum. The past Tuesday evenings, at the craft gatherings in Snikkarbua, Lena and our youngest son, Sigvald, loosened the dried birch leaves from the twigs.

When all the dried leaves were off, we were left with a lot of birch twigs, so Sigvald and Lena made broomsticks out of them.