English text under the pictures

Helgen 11. – 13. november arrangerte Bymuseet i Bergen middelalderdrakt-workshop, der vi produserte drakter og tilbehør til bruk på Bergenhus Festning i forbindelse med Festningsdagene eller andre markeringer av middelalder i Bergen.

14 nye og gamle middelaldersømentusiaster benket seg rundt bordene i seminarrommet på Bryggens museum. Praten gikk lett, mens det ble tegnet, klippet og sydd. Denne gangen ble det først og fremst produsert hodeplagg, som hetter, luer og hatter, selv om noen av deltagerne også laget kjoler og andre større ting. Det var faktisk ikke én eneste symaskin i bruk i løpet av alle de  tre dagene, og vi nøt alle stillheten og roen med håndsøm. Espen og kollega Christine fra Bymuseet var arrangører, men rakk også å sy noen ting selv. Espen fikk laget seg linfôr til en av hattene sine, og fikk dessuten sydd en ny hatt.

Lena sitt prosjekt denne helgen var å lære seg noe nytt, prøve noe hun aldri har gjort før, men som har vært på listen over teknikker hun har ønsket å lære seg, nemlig smocking, eller vaffelsøm som det heter på norsk. Hun fant en fremgangsmåte og et forelegg fra illustrasjoner som viste at forkle med noen enkle rader med vaffelsøm brukt på 1300-tallet. Hun fikk  god hjelp og råd fra Ida, en annen deltaker på workshopen, som hadde vært borti vaffelsøm tidligere, og de laget hvert sitt forkle i hvitt lin. Det var kjekt å få råd og å kunne diskutere seg frem til diverse løsninger på fremgangsmåter og størrelser.

Det viste seg at vaffelsøm er en i overkant god måte å smalne sammen en stor mengde stoff, nesten i meste laget, når en ikke er så erfaren. Lena sitt første forsøk endte med at tøystykket, som var ca 65 cm bredt, endte opp som ca 1/3 av bredden, som selvfølgelig er alt for smalt til et forkle rundt livet. Det får stå som en prøve og test på teknikken, og pent og tett ble det. Kanskje det kan brukes til noe annet?

Lena gikk i gang med forsøk nummer to på lørdagen, og da med dobbel så lang avstand mellom hvert sting og tråd. Da brukte hun ca 70 x 70 cm hvit lin, og hadde ca 1,5 cm mellom markeringspunktene det ble sydd etter. Det ble et greit resultat, selv om det nok kunne vært både enda litt sidere og bredere. Til sist ble fremstykket strøket, og det ble lagt en linning på, som gikk ut i knytesnorer i sidene. Siste rest av forkleet ble sydd ferdig mandag kveld. Kjekt å lage draktdeler som er overkommelig store i omfang og arbeidsmengde, slik at en blir ferdig i løpet av relativt kort tid – en helgs intensiv sying ispedd mye prat med likesinnede middelalder- og sømentusiaster, god skivemat og kaffi.

Vel anvendt helg med historisk draktproduksjon i hyggelig selskap!

Her er en blogg med illustrasjon fra 1300-tallet og en fremgangsmåte for å lage forkle.

The weekend 11th – 13th of November, the Bergen City Museum held a medieval costume workshop, where we produced costumes and accessories for use at Bergenhus Fortress in connection with the Fortress days or other medieval events in Bergen.

14 medieval clothing enthusiasts gathered around the tables in the seminar room at the Bryggen Museum. The group chatted easily, while patterns were drawn, fabric cut and garments sewn. This time we primarily produced headgear as caps, hoods and hats, although a few participants also made dresses and other larger garments. No sewing machines were in use during all the three days, and we enjoyed the peace and quietness of hand stitching. Espen and his colleague Christine from the City Museum were organizers, but they also managed to sew some things themselves. Espen made a linnen lining for one of his hats, in addition to a new hat.

Lena’s project this weekend was to learn something new, and try something she has never done before. Smocking has been on the to-do list for a long time. She discovered a blog showing method and illustrations for aprons with simple rows of smocking used in the 1300s. Lena got good help from Ida, another participant at the workshop, who was familiar with the smocking tecknique. They made an apron in white linen each. It was nice to get advice and to discuss various solutions on procedures and sizes.

It appeared that smocking is a very good way to taper to narrow a large piece of textile. Lena’s first attempt, which was about 65 cm wide to begin with, ended up being about 1/3 of the width, which of course is far too narrow for an apron around her waist. It will stand as a sample and test of the technique, and the smocking itself looked fine. Perhaps the piece can be used for something else?

Lena proceeded with attempt number two on Saturday, and then with twice the distance between each stitch and thread. Then she used about 70 x 70 cm white linen, and had about 1.5 cm between the marking points. It was a fair result, although the piece of fabric could have been even wider. The smoced piece was ironed, and a waistband was sewn to the frontpiece, which was attached to cords at the sides. The last few seams were finished Monday evening. It is fun to make costume parts that are manageable to finish within a short time span – a weekend’s intensive sewing and chatting with like-minded medieval and sewing enthusiast, along with nice and simple food and coffee.

This was a well spent weekend with historical costume production and good company!

Here is a blog with illustration from the 1300s and a method for making apron.