English text under the pictures

Gudvangen vikingmarked er et av de største og mest kjente vikingmarkedene i Norge. Vi har aldri vært på dette markedet tidligere, selv om det er nær Bergen, ettersom vi pleier å være utenlands på ferie til samme tid. Nå i år fikk vi heldigvis en mulighet til å dra på besøk, ikke hele tiden, men i alle fall én dag.

Turen startet tidlig på dag, siden det tar omtrent 2 1/2 time å kjøre. Det er alltid flott å kjøre på tur i vakkert vestlandslandskap, selv for oss som kommer herfra, og når solen skinner på skoger, marker og fjell er det en sann fryd. Da vi nærmet oss nedstigningen til Gudvangen tyknet det imidlertid til med skodde, noe som vedvarte til vi kom ned til fjorden. Heldigvis holdt værmeldingen det den lovde: En fantastisk sommerdag, rett og slett!

Vi kom litt før åpningstid, slik at vi kunne få litt turistfri markedsatmosfære i starten. Målet med turen var ikke bare å handle, men også for å treffe og prate med venner og kjentfolk, og for å få nye bekjentskaper. Det er veldig mange hyggelige og trivelige folk i vikingmiljøet. For å få med seg de beste kjøpene, er det lurt å gå en del runder i alle bodene. Selv når man har drevet med dette i årevis, er det alltid noe man trenger eller simpelthen bare har lyst på. Vi var spesielt på jakt etter en bra vikingkiste, og det fant vi, attpåtil med metallbeslag. Selgerne hadde som prinsipp å aldri selge tomme kister, så vi fikk en fin treøse på kjøpet. Espen har selvsagt en greie for kniver, slik de fleste menn har. Denne gangen falt valget på en stor, lansettformet klinge, som skal bli Lenas nye jernalder-kjøkkenkniv. Espen unnet seg også et fint ildstål med messinghåndtak utformet som hestehoder. Dessuten kjøpte vi garn i lange baner. Lageret hjemme er nesten tomt, og man kan ikke ha ferie uten mulighet til å nålebinde.

På et så vakkert sted som Gudvangen, må man selvsagt også suge til seg omgivelsene, ikke minst de bratte, majestetiske fjellene som kanter inn fjorden, dandert med småskyer og tåkedotter. Det var både kajakker og turistbåter på fjorden, og selvsagt også et vikingskip. Vi var lenge ved stranden bare for å kose oss. Minstemann vasset og kastet stein i vannet, med 10 sprett som rekord.

En ting som skal nevnes spesielt er den fantastiske maten de serverte i fra Friggs kjøkken på markedet, vi kjøpte oss vikingfingermat, og fikk en tallerken full med spennende smaker, ulike spekepølser og skinke, sild, byggryn, ramsløkpure, både ferskost og lagret ost, nøtter, rømme og flatbrød. Hatten av for dem som var ansvarlig for matlaging og servering!

På veien hjem trengte vi en pause, så vi dro innom Voss, så tok vi pizzapiknik i parken ved Vangsvatnet, i skyggen av et gammelt tre. En fin avslutning  på en flott dag.

Gudvangen Viking Market is one of the largest and most best known Viking markets in Norway. We have never been to this market before, although it is close to Bergen, as we tend to be abroad on holiday at the same time. This year we luckily got an opportunity to visit, however only on a daytrip.

We started early in the day, since it takes about 2 1/2 hours to drive. It’s always great to go for a drive in the beautiful landscapes of western Norway, even for us who lives here, and when the sun shines on forests, fields, streams and mountains it is a true delight. As we approached Gudvangen, the morning mist turned into thick fog, which persisted until we came down to the fjord. Luckily, the weather forecast held what it promised: It turned into a wonderful sunny summer day!

We arrived a little before opening time, so we could get some tourist-free market atmosphere in the beginning. The aim of the trip was not only to shop, but also to meet and chat with friends and acquaintances and to meet people. There are very many nice and pleasant people among the Viking enthusiasts. To find the best purchases, it is advisable to go some rounds in all stalls. Even though we have been doing this for years, there is always something we need or simply want  to buy anyway. We were specifically looking for a good Viking chest, which we found, with metal fittings on. The sellers had a policy of never selling empty chests or boxes, so we got a nice wooden ladle to go with it. Espen naturally has a thing for knives, as do most men. This time the choice fell on a large, lanceolate blade, which is supposed be Lenas new Iron Age kitchen-knife. Espen also bought a nice fire striker with brass handles shaped like horse heads. Moreover, we purchased a lot of yarn. Our yarn storage at home is almost empty, and we don’t want to risk loosing the ability to needlebind the rest of the vacation.

On such a beautiful place that Gudvangen, one must of course also take in the surroundings, especially the steep, majestic mountains that borders the fjord, dotted with small clouds and fog wisps. It was both kayaks and tourist boats on the bay, and of course also a Viking ship. We stayed a long time at the beach just to enjoy ourselves. Sigvald, our smallest boy, waded and threw stones into the water, with 10 bounces at the most.

One thing that should be mentioned in particular is the wonderful food they served at Frigg’s kitchen at the market. We bought «Viking finger food» and got a plate full of exciting flavors, various sausages and ham, herring, barley, wild leek purée, both cream cheese and mature cheese, nuts, sour cream and flat bread. Hats off for those who were responsible for cooking and serving!

On the way home in the evening, we needed a break, so we stopped at Voss, bought a pizza, and had a picnic in the park at the lake Vangsvatnet, in the shade of an old tree. A nice ending to a great day.