Ett av sommerferiens prosjekter var å lage noen klær til Jernaldergården Ullandhaug i Stavanger. På grunn av det elendige sommerværet har vi tilbrakt mye tid innendørs, så vi er allerede ferdige meg to peploskjoler. Lena har laget den beige, Espen den blå. Alt er håndsydd. Først ble hele stykkene kantet med ullteppesting/tungesting, oppunder åtte meter på hver. Deretter ble de sydd sammen i siden, til den karakteriske sylinderformen, ved hjelp av Thorsberg-søm, godt og vel halvannen meter. Til slutt ble åpningene kantet med prikksøm, én rad på den beige og to rader på den blå, henholdsvis fem og ti meter. Alt i alt mye jobb, så det er i grunnen godt å være ferdig. Til slutt tvinnet vi tråd til enkle belter, før Lena testet begge kjolene. Videre til neste prosjekt…

One of our summer holiday projects was to make some clothes for the Iron Age farm Ullandhaug in Stavanger. Due to the poor summer weather, we have spent a lot of time indoors, so we have already finished a couple of peplos dresses. Lena has made the beige dress, Espen the blue one. Everything is hand-stitched. First, all the pieces were lined with blanket stitch, just under eight meters each. Then, they were sewn together in the side, to make the characteristic cylindrical shape, using Thorsberg seam, about one and a half meter. Eventually the openings were sewn down and reinforced with decorative seam, one row on the beige and two rows of the blue, respectively five and ten meters. All in all a lot of work, so it is basically good to be done. Finally we twisted to simple belts, before Lena tested both dresses. And now, on to the next project…