Puh! Da er første halvåret av 2016 vel overstått, og alle store hendelser som hørte til, både de mange faste museumsarrangementene, i tillegg til Bjørgvin Marknad, Torgdagen og Hansadagene. Det er dessuten sommerferie! Man trenger selvsagt ikke sitte med hendene i fanget, selv om man har fri. Da kan man f.eks. gjøre ferdig ting som har blitt satt til sides, og ikke minst finne på nye prosjekter. Når ferien i tillegg begynner med regnværsdager, er det bare å finne frem håndarbeidet.

Lena har brukt de første par feriedagene på å sluttføre bannerprosjektet sitt. I vår laget hun to våpenskjold med Fortidsfamiliens emblem – et eikeløv og en kniv – og nå er begge montert på bannere. De skal vaie i leiren og på artilleristandplassen på Festningsdagene.

I det hele tatt er det mange små og store ting på gang knyttet til Festningsdagene, som er seinsommerens store høydepunkt. Lena sin nye middelalderkjole, som bare er halvferdig, skal etter planen (den reviderte) brukes på dette arrangementet. Den er Espens hovedprosjekt denne sommerferien.

Vi skal helst også ha klar en god del middelaldersko, -vesker, -belter og andre skinnvarer til boden vår på Festningsdagene. Det hadde vært veldig fint å få brukt noe av alt kappet og restematerialet som hoper seg opp etter skoproduksjonen, til småting av forskjellige slag, slik vi også har gjort tidligere. Vi trenger også noe tilbehør til Espens håndkanon.

Det er også tid for innhøsting av diverse planter som råvarer for plantefarging. Dette er noe vi lenge har ønsket å gjøre mer av, og nå har Lena og Sigvald vært ute og plukket en mengde gul fagerfredløs som nå henger til tørk i løen på Hordamuseet. Det håper vi å få til en flott farge med seinere en gang. Vi har også planer om andre råvarer til plantefarging.

Vi har videre noen oppdrag som skal gjennomføres. Espen holder på med noen par med vikingsko- og støvler, som skal i bruk nå allerede i juli. Videre har vi et oppdrag for et museum, som har bestilt noen jernalderklær, og skal dessuten lage noen middelaldersmåplagg til en utstilling på høstparten. Innimellom nålebindes det votter til museumsbutikkene.

Phew! The first half of 2016 is well over, and all major events that belonged to it. Moreover, we have summer vacation! However, no reason to be inactive. It is time to finish things that have been put aside, not to mention starting new projects. As the holiday starts with rainy days, handiwork is a good option.

Lena has spent the first couple of vacation days to finalize her banner project. This spring she made two coats of arms with The Past Time Family’s emblem – an oak leaf and a knife – and now she has mounted both of them onto banners. They will be waving in the camp and the artillery firing stand at the Fortress Days at the end of August.

All in all, we have many small and big projects going on related to the Fortress days, which will be the big highlight of late summer. Lena’s new Medieval dress, which is only half finished, is scheduled (after the revised plan) to be used at this event. It is Espen’s main project this summer vacation.

We should preferably also have some Medieval shoes, purses, belts and other leather goods for our stall at the Fortress Days. It would have been very nice to make some small stuff out of the residue that accumulates after shoemaking, just as we have done on previous occations. We also need some accessories for Espen’s handgonne.

It is also time to harvest various plants as raw materials for dyeing. This is something we have wanted to domore of, and now Lena and Sigvald have picked a lot of yellow loosestrife, which now hangs to dry in the barn at Hordamuseet. We also have plans for collecting other materials for plant dyeing.

Furthermore, we have some orders to take care of. Espen is making some pairs of viking shoes and boots, which are to be used already now in July. In addition, we have an assignment for a museum, which has ordered some Iron Age garments, and shall also make some Medieval head garmens for an exhibition in the autumn. In between we will also bind some mittens for museum stores.