English text under the pictures

Som nevnt i forrige post, var Bergen nettopp vertskap for de 36. internasjonale Hansadagene. Bjørgvin Handverkslag hadde mer å by på enn de nye håndkanonene, og drev også med demonstrasjon av middeladerhåndverk på Bergenhus Festning. På grunn av Torgdagen, som vi også er med på, var Fortidsfamilien bare representert søndagen, mens resten av gjengen var på plass på lørdag.

Vi rigget oss til i borggården på festningen, utenfor Håkonshallen. Espen var som vanlig skomaker, mens Lena drev med søm. Flere andre drev også med søm og andre tekstilhåndverk. Det ble også gjort diverse trearbeid, skinnarbeid mm. Noen konsentrerte seg dessuten om å fortelle om håndkanoene, rense dem og forberede saluttene.

Noen av oss gikk rundt og spradet i middelalderklær i bybildet alt fredag kveld. Straks vi var ferdige med Torgdagen på lørdagen, skiftet vi fra bunad til middelalderklær. Som en ekstra bonus fikk vi lov til å overnatte i en bygning på Bergenhus Festning.

Vi ble forresten fotografert av mengder av turister, og måtte ofte stille opp for selfies med dem. Her er noen av våre egne foto, og et par fra avisen, fra en fantastisk helg.

As mentioned in the previous post, Bergen just hosted the 36th International Hansa Days. Bjørgvin Handverkslag had more to offer than the new hand guns, demonstrating Medieval crafts at Bergenhus Castle. Due to our participation at the Market Day, the Past family only took part Sunday, while the rest of the gang were in place Saturday.

We had our stand in the courtyard of the fortress, outside Håkonshallen, the royal hall from the 13th Century. Aas usual Espen was shoemaker, while Lena was stitching. Several others were also sewing and doing other textile crafts, various woodwork and leatherwork. Some had the privilege of telling about and showing the handgonnes, cleaning them and preparing for the saluts.

A few of us walked around in medieval clothes in the cityscape all Friday night. Once we finished the Market Day on Saturday, we changed from folk costumes to medieval clothes. As a bonus we were allowed to stay over from Saturday to Sunday in a building at Bergenhus Castle.

Lots of tourist took photos of us, and of course loads of selfies.