English text under the video

9. til 12. juni var Bergen vertskap for de 36. internasjonale Hansadagene. Det var hele 20 år siden Bergen hadde dette arrangementet sist. Dette har vi gledet oss til lenge, og ønsket å gjøre noe spesielt. For oss er det den middelalderske delen av Hansatiden som er mest interessant. Hanseatene etablerte sitt kontor i Bergen ca 1360. Mer om hansatiden i Bergen og festivalen her: hansa2016.no

I vinter anskaffet Espen og flere andre medlemmer i Bjørgvin Handverkslag seg til sammen seks middelalderske håndkanoner av Tannenberg- og Danzig-type, tre av hver sort. Disse er trolig begge fra siste halvdel av 1300-tallet. Hansadagene var den perfekte anledning til å innvie de nye skytevåpnene. Handverkslaget hadde tilhold på Bergenhus Festning lørdag og søndag under Hansadagene, og paraderte frem og tilbake forbi Tyskebryggen (der hanseatene holdt til), før vi skjøt to runder med salutter fra vollen foran Rosenkrantztårnet, begge dager. Her er en liten video med både bilder og filmsnutter fra søndagens salutt:

9th to 12th of June, Bergen hosted the 36th International Hanseatic Days. It has been 20 years since last time Bergen had this event. We have looked forward to this for a long time, and wanted to do something special. For us it is the medieval part of the Hanseatic period that is the most interesting. The Hanseatic League established an office in Bergen approximately 1360. More about Hanseatic times in Bergen and the festival here: hansa2016.no

In winter Espen and several other members of Bjørgvin Handverkslag (our historical craft organization) procured a total of six Medieval handgonnes of Tannenberg and Danzig types, three of each sort. These guns are probably both from the latter half of the 1300s. The Hansa days was the perfect occasion to shoot in the new guns. We were located at Bergenhus Castle Saturday and Sunday during the Hanseatic Days, and paraded back and forth past Bryggen (where Hanseatic merchant had their base), before we shot two rounds of salutes from the embankment in front of the Rosenkrantz Tower, both days. The video shows both photos and film clips from Sunday’s salute.