English text under the pictures

Helgen 3.-5. juni var Fortidsfamilien på Bjørgvin Marknad, viking- og middelaldermarkedet som finner sted på Hordamuseet. Dette må ha vært tidenes varmeste og mest solfylte Bjørgvin Marknad. Vi vestlendinger må passe oss for å ikke klage over for pent vær, men takk og lov for at leiren vår lå i skyggen av en diger eik store deler av dagen. Vi hadde leir sammen med Stig, Elisabeth og Randi fra Handverkslaget og kollega Ole Mikal.

I år hadde Espen laget flere sko enn han pleier, etter en produktiv vinter og vår. Som vanlig ble de fleste solgt, alle innad i vikingtid- og middelaldermiljøene.

Vi hadde også med oss store mengder nålebundne votter, sokker og luer, men slikt er ikke lett å selge når det er 25 grader i skyggen. Kun noen få personer kunne se for seg at det vil bli kaldere og våtere dager i fremtiden. Nesten alt ble med oss tilbake igjen. Noe skal til museumsbutikkene, mens resten blir pakket ned til Festningsdagene i slutten av august, når høsten står for døren.

Guttene etablerte egne, små salgsplasser i forkant av oss. Sigvald solgte slindrete snorer og Malvin torshammere i tinn med skinnreim, ting de hadde laget selv. For pengene kjøpte de trevåpen og diverse andre småsaker, i tillegg til is og godteri.

Vi var ikke så mange fra Bjørgvin Handverkslag i år, siden flere deltok på Sunnmøre Middelalderfestival i Ålesund for å blestre. Vi som var igjen på BM koste oss på hjemlige trakter. De siste årene har Handverkslaget lagt mer og mer vekt på leirliv, ved siden av håndverket. Leirliv innbefatter også mat, og Elisabeth var pådriver for matstellet. Hun hadde kjøpt inn råvarer til suppe, som ble kokt i gryten over bålpannen fredag kveld. Lørdag rigget Ole Mikal til slik at vi kunne steike lammelår i en utrangert blesterovn – så ble det litt blestring på oss også. Grønnsaker og tilbehør fulgte enten med inn i ovnen eller ble stekt på rist over bålpannen.

En viktig del av markedslivet er stemningen rundt bålet på kveldstid, etter at markedet er over for dagen, og publikum har gått hjem. Da samles folk i leirer, rundt bålgryter for prat, sosialt samvær og musikk, ofte til langt på natt. I stille morgentimer rusler og tasser folk frem fra teltene sine for å spise frokost, og gjøre seg klar til ny markedsdag.

Sist, men ikke minst var det herlig å kunne pakke ned tørt telt, og ta seg en dukkert i sjøen etter markedet var over.

Tusen takk for oss, og for nok et kjekt Bjørgvin Marknad!

Last weekend, 3.-5. of June, the Past Family attended Bjørgvin Marknad, a Viking and Medieval market which takes place at Hordamuseet. This must have been the all-time warmest and sunniest Bjørgvin Marknad ever. People from Western Norwegian should be careful to complain about too sunny weather (we usually get more than our fair share of rain), but thank goodness that our camp lay in the shade of a huge oak much of the day. We had camp together with Stig, Elisabeth and Randi from Bjørgvin Handverkslag (our crafting association) and Espen’s colleague Ole Mikal.

This year, Espen had made more shoes than he usually does, after a productive winter and spring. As usual most of the shoes were sold, all by the Viking and Medieval reenactors and traders.

We also had with us a large amounts of needlebound mittens, socks and hats, but such things are not easy to sell when it’s 25 degrees celsius in the shade. Only a few people could see for themselves that there are colder and wetter days ahead in the future. Almost everything made of woolen yarn went back home with us again. Some will find it’s way to museum stores, while the rest will be stored for the Fortress Days in late August, when autumn is at hand, and winter is comming…

The boys established their own small sales stands in front of us. Sigvald sold braided cords, and Malvin Mjolnir pendants cast in pewter with leather straps, things they had made themselves. For the money they bought wooden weapons and various other small items, including ice cream and candy.

We were not so many from Bjørgvin Handverkslag this year, because several crew members attended Sunnmøre Medieval Festival in Ålesund to demonstrate iron production. We who stayed behind at Bjørgvin Marknad also had a great time. In recent years, we have had more and more emphasis on camp life, next to crafting. Camp life also includes food, and Elisabeth was the driving force behind the cooking. She had bought the ingredients for the soup, which was cooked in the cauldron over the fire Friday night. Saturday Ole Mikal modified an old, discarded iron furnace to roast some lamb meat. A bit of furnace work for us to. Vegetables and accessories were either put in the oven alongside the meat or was fried over the fire.

An important aspect of market life, is the atmosphere around the campfire in the evening, after the market is over for the day, and the crowds have gone home. People gather in camps around fires for chats, socializing and music, often late into the night. In the morning hours people are slowly ermerging from their tents to eat breakfast, and get ready for new market day.

Last but not least, it was wonderful to be able to pack a dry tent, and take a dip in the sea after the market was over.

Thanks a lot for another nice Bjørgvin Marknad!