Årets store Steinalder- og bronsealderdag på Hordamuseet er over. Det var meldt et forrykende dårlig vær, med store mengder nedbør. Dette førte til en mengde ekstra forberedelser for å legge flest mulig aktiviteter under tak, både for publikum og for de som skulle jobbe og vise frem aktiviteter, håndverk og annet.

Det var heldigvis en god del mennesker som trosset været og kom til arrangementet, og vi er sikre på at de som kom fikk en god opplevelse. Vi som jobbet hadde det i hvert fall kjekt. Det var en mengde folk i sving, både ansatte, innleide og ikke minst en rekke frivillige fra Bjørgvin handverkslag. Det ble en trivelig dag, der folk koste seg og var lenge på hver post, med god ro på alle aktiviteter.

This year’s Stone and Bronze Age Day at Hordamuseet is over. It was announced a lousy weather, with plenty of rainfall. This led to a lot of extra preparations, to keep as many activities as possible under a roof, for the sake of both the audience and those in charge of activities and crafts.

Fortunately a good number of people were brave and defied the weather to attend the event, and we are confident that those who visited had a good experience. There was a large crowd of people at work, employees, contractors and not least a number of volunteers from Bjørgvin Handicraft Association. It was a nice day, where people enjoyed themselves and stayed a long time at each post.