Søndag deltok hele Fortidsfamilien på Førjulsdag, det store, årlige julearrangement på Hordamuseet. I tillegg til de ansatte, deltok også mange frivillige fra ulike lag og foreninger, ikke minst våre venner fra Bjørgvin Handverkslag og Bjørgvin Marknad. I år kom det over 1100 besøkende, mer enn noen gang tidligere, og nesten dobbelt så mange som året før, så vi fikk kjørt oss alle mann.

Lena satt ved gruen i Fjellskålhuset og steikte krumkaker på jern over åpen ild, dvs. jernene ble lagt på den ene av de store takkene i ildstedet. Dette er en veldig trivelig post, som appellerer tydelig til publikum. De rustikke omgivelsene får gjerne folk til å sukke eller kommentere når de trer inn gjennom døren, og mange av de voksne mimrer om bestemødre og barndommens juleforberedelser og -feiringer. Minstemann, Sigvald var krumkakeassistent, som kunngjorde at mor både delte ut gratis smaksprøver og hadde krumkaker for salg. Malvin hjalp til med å hogge ved til ildstedet, men fikk også tid til å leke og gjøre nissestreker sammen med bestekompisen Vegard, som også var med oss denne dagen. Nisseungene våre løp også forskjellige ærend og låste opp dører for andre deltagere.

Espen drev som vanlig med lysdypping i Snikkarbua. Hundrevis av barn, og noen voksne, fikk dyppe stearinlys. Innimellom klarte han også å fortelle litt om det levende lysets historie og tradisjoner, om nøysomhet og ressursutnyttelse, brannfare og forsiktighet, og fantastiske, men upåaktede oppfinnelser som den flettede lysveken! I år klarte han også å snike seg til å eksperimentere med å dyppe litt ekte talglys innimellom. Dette året var ikke Oline involvert i de historiske aktivitetene, men jobbet i kafeen, sammen med et knippe andre helter. Dette er nok den travleste og mest slitsomme posten på at folkerikt arrangement.

Last sunday the whole Past Time Family took part in the big, annual Christmas event at Hordamuseet. In addition to the staff, many volunteers from various organizations took part, not least our friends from Bjørgvin Handverkslag and Bjørgvin Marknad. This year there were over 1100 visitors, more than ever before, and nearly twice as many as last year, giving all the participants a lot to handle.

Lena sat by the hearth in one of the old farm houses making krumkaker (ornamented bisquits or waffles, or rather something in between, which are among the traditional Norwegian Christmas cookies),  made in an iron over an open fire. The rustic surroundings made people sigh or comment when they entered through the door, and many of the adults were reminiscing about grandmothers and childhood Christmas preparations and celebrations. Our youngest son, Sigvald was krumkake-assistant, who announced that his mother both handed out free samples and had whole cakes for sale. His big brother Malvin chopped wood for the fireplace, but also had time to play and make pranks along with his best friend Vegard, who joined us at the museum this day. Our boys also ran various errands like unlocking doors for other participants.

As usual Espen was in charge of making candles. Hundreds of children, and even some adults, got to dip stearic candles. He also managed to tell his audience a little about the history and traditions of the candle, like resource utilization, fire hazards and precautions, and wonderful but obscure inventions like the braided candlewicks! As a side project he experimented a little with real tallow candles. This year Oline was not involved in the historical activities, but worked in the cafe, along with a handful of other heroes. This is probably the busiest and most tiring post on a populous event.