Den såkalte Borgundskoen er en barnesko fra vikingtid eller tidlig middelalder, funnet under utgravningene av Borgundkaupangen, en tidlig handelsplass og by på Sunnmøre (se forrige innlegg for flere opplysninger). Espen er engasjert for å lage en rekonstruksjon av skoen til en ny utstilling på Sunnmøre Museum.

Forrige innlegg handlet om oppmåling, konstruksjonen av en forsøksmodell og de endelige justeringene frem mot et pålitelig mønster for Borgundskoen. Nå har Espen laget en kopi han håper Sunnmøre Museum vil være fornøyd med.

Skoen er laget av mange deler, og tar derfor relativt lang tid å lage, til tross for at den bare er en barnesko i størrelse 31/32 (Den passer til åtteåringen i Fortidsfamilien). Det vanskeligste og mest tidkrevende var å sy på plass det tynne, doble kantbåndet med kastesting, som bare skal være synlige på innsiden av skoen.

The so-called Borgund shoe is a Viking or early Middle Age child’s shoe found during excavations of Borgundkaupangen, an early commerce center and town in Western Norway (see previous post for more details). Espen is engaged to create a reconstruction of the shoe for a new exhibition at Sunnmøre Museum.

Our previous post was about the construction of an experimental model and the final adjustments towards a reliable pattern for the Borgund shoe. Now Espen has made a copy he hopes Sunnmøre Museum will be happy with.

The shoe is made of many parts, and therefore takes a relatively long time to make, despite the fact that it’s just a child’s shoes about size 31/32 (It fits the eight year old boy in the Past Time Family). The hardest and most time consuming part was to stitch on the double edge trim with whip stitches, which are visible only on the inside the shoe.