Espen har fått i oppdrag fra Sunnmøre Museum å lage kopi av en sko fra Borgundkaupangen. Borgundkaupangen var en viktig handelsplass på Sunnmøre i middelalderen. Kaupangen ble etablert allerede i vikingtid, og vokste til å bli en liten by. På 1300-tallet var kaupangen i ferd med å miste sin betydning, og i løpet av 1500-tallet ble den helt forlatt. Området ble utgravd på 1950-60-tallet. Borgund-materialet er en del av middelaldersamlingene til Universitetsmuseet i Bergen, som er oppbevart i magasinene under Bryggens Museum. Blant annet er det funnet mange rester av sko, deriblant en veldig forseggjort barnesko, som går under navnet «Borgundskoen». Oppdraget er å lage en replika av nettopp denne, til en ny fast utstilling om Borgundkaupangen.

Det fins ikke god nok dokumentasjon i litteraturen, så Espen måtte dra til Bryggens Museum for å se nærmere på skoen. Først en tur i arkivet for å se på tegninger, og deretter ned i magasinet for å hente frem selve skoen og studere den. Det er en fantastisk følelse å ha noe slikt fremfor seg. Utrolig godt bevart, til tross for århundrer i jorden, og førsteklasses håndverk! Skoen, som er en såkalt høy reimsko, har en sideåpning på innsiden av foten, som har blitt lukket med den omkringgående skinnlissen. I front er det sydd inn en pløse for god passform. Omkring hele randen går det en bred, dobbel kant av litt tynnere skinn. Selv om sålen dessverre mangler, viser imidlertid overlæret at den har hatt den spisse, oppoverbøyde hælen, som er karakteristisk for sko fra vikingtiden, og som neppe har vært vanlig etter 1000-tallet.

Espen har laget en foreløpig mal, og sydd et prøveeksemplar ut fra denne. Siden han i første omgang bare skulle sjekke om formen og målene stemmer, sydde han ikke på kantbåndet. Sålens form har han hentet fra en annen, tilsvarende sko, også denne fra Borgund. Skostørrelsen er ca 31. I dag tok han med seg testeksemplaret til Bryggens Museum for å sammenligne med originalen, slik at han kan gjøre noen små justeringer og studere et par detaljer litt nøyere, før han går i gang med den endelige kopien. Fortsettelse følger…

 

Sunnmøre Museum has asked Espen to make a copy of a shoe from Borgundkaupangen. Borgundkaupangen was an important trading town in Sunnmøre in the Middle Ages (Kaupang is the old norse word for trading center or market place). The settlement was established already in the Viking Age, and grew into a small town. By the 14th Century the town started to lose its importance, and during the 16th Century it was completely abandoned. The site was excavated in the 1950-60’s. The Borgund material is part of the Medieval collection of the University Museum of Bergen, which is kept at Bryggens Museum. Among other things, there were many remains of shoes, including a very elaborate child’s shoe, often called the «Borgund shoe». Espen is to create a replica of this shoe for a new permanent exhibition at the site of Borgundkaupangen.

Since the shoe is not sufficiently documented in the literature, Espen had to go to Bryggens Museum to take a closer look at it. First a look through the archive to find drawings, and then down into the storage to study the shoe. It is an amazing feeling to have something like that in front of you. Made by a brilliant craftsman and amazingly well preserved, despite centuries in the earth! The shoe, which is a so-called draw-string shoe, has a side opening on the inside of the foot, which has been closed with a leather lace. In front a tongue is sewn in for a good fit. Around the entire brim there is a broad, double edge. Although the sole is lacking, the upper shows that it has had the pointed, upturned heel, which is characteristic of the shoes from the Viking era. This sole shape seem to go out of use after the 11th C.

Espen has created a provisional template and made a test shoe. At this point he only wanted to see the shape and dimensions, hence the lacking edging. The sole form is taken from another, similar shoe, also from Borgund. Today he brougth the test shoe to Bryggens Museum to compare it with the original, so that he can make some small adjustments before he makes the final copy. To be continued…