Bjørgvin Handverkslag deltar ikke bare med å sende piler og kålhoder gjennom luften på Bergenhusdagene/Festningsdagene. Gjengen fra Snikkarbua på Hordamuseet har i flere år hjulpettil med både rigging og nedrigging av arrangementet. Enkeltmedlemmer har tidligere hatt salgstelt eller drevet med håndverk. I fjor hadde laget samlet seg i en felles teltleir, noe som gav mersmak. Derfor var leiren enda større i år, og håndverket fikk en enda mer sentral plass. Buemakeren var et selvsagt innslag i et arrangement med både pilregn og publikumsskyting. En laftet feltesse gav plass til to smeder, og både deltagere og publikum fikk dra blåsebelgene. Flere av medlemmene demonstrerte tekstilarbeid som søm, brikkeveving og nålebinding. Det ble laget både sko, punger og vesker av skinn. Det ble litt løping til og fra håndverk og artilleriskyting, som særlig var upraktisk for smedene, men det skal vi nok få bedre dreis på til neste år.

The people from Bjørgvin Handverkslag («Bjørgvin Handicraft Group») are not only sending arrows and cabbages through the air at the historical festival at Bergenhus Fortress. The gang from the group based at Hordamuseet, has for several years contributed with both rigging and dismantling of the festival installations. Individual members have previously had sales tent or demonstrated different crafts. Last year the group gathered in a joint tent camp, which was inspiring. The camp was even greater this year, and the crafting had a more important role. The bowyer was an obvious element in an event with lots of archery. A portable smithy gave room for two blacksmiths, and both participants and visitors got to work the bellows. Several members demonstrated textile working such as sewing, weaving and needlebinding. Both shoes, purses and bags of leather were made. It was a bit inconvenient running to and from crafts and artillery demonstrations, particularly for the blacksmiths, but we will hopefully sort this out next year.