Bergenhusdagene eller Festningsdagene 2015 (som arrangementet plutselig ble omdøpt til), ble gjennomført på Bergenhus Festning 29. -30. august.

Bjørgvin Handverkslag hadde en viktig rolle i arrangementet, og bidro blant annet med artillerishow – uten tvil det mest actionfylte innslaget denne helgen. I år bestod oppvisningen av tre elementer: Kålhodekasting med valslyngen Magnus, pilregn fra skytterrekke, og – nytt av året – håndkanon(!), med gjesteopptreden av Tjærand Matre fra Frilansene. Det ble kjørt to runder med skyting hver av dagene.

At the Bergenhus Fortress days 29. -30. august 2015, Bjørgvin Handverkslag (historical handicraft group) played an important role in the event and contributed with artillery show – the most action packed element this weekend. This year´s  display consisted of three elements: Cabbage throwing with the trebuchet Magnus, arrow storm, and new this year hand cannon(!), with a guest appearance by Tjærand Matre, a 15th Century reenactor from Eastern Norway. There were two rounds of shooting each day.

v pil og blideBjørgvin Handverkslag laget kastemaskinen Magnus i 2013. Den er oppkalt etter kong Magnus IV Sigurdsson (Blinde), som fikk bygget den første valslyngen vi kjenner til i Norge, nettopp på kongsgården på Holmen, dvs. nåværende Bergenhus Festning, i 1134. Vår kastemaskin var første gang i bruk  i 2013. Se Magnus i aksjon på film fra 2014 og 2013.

The hand drawn trebuchet Magnus was made in 2013. It is named after King Magnus IV Sigurdsson (the Blind), who ordered the building of the first throwing machine known in Norway, at the royal estate at Holmen, the current Bergenhus Fortress, in 1134. Our trebuchet was used for the first time in 2013. See Magnus in action on film in 2014 og 2013.

Bjørgvin Bogelag er en underavdeling av Handverkslaget, som har mange pil- og bueinteresserte. I fjor ble artillerioppvisningen derfor utvidet med pilregn. I år stilte tre medlemmer av Fortidsfamilien i skytterrekken. Malvin på 11 var stolt over å få være med som eneste barn. Han viste på trening at han kunne skyte like langt som de voksne. Pilregn fra 2014

The handicraft group has an archery subdivision. Last year, the artillery demonstration was extended with an arrow storm. This year three members of the Past Time Family participated at the archery range. Malvin (11) was proud to be the only child among the longbow archers. He showed in training that he could shoot as far as the adults. Archery from 2014

Tjærand Matre tok med seg sin 1400-talls håndkanon over fjellet, og satte et verdig og meget høyt punktum for artillerioppvisningene, til stor begeistring både for publikum og Handverkslaget. Det hadde vært stas å få med flere kanoner til neste år…

Tjærand Matre brought his 15th Century hand cannon, and sat a worthy and very loud sentence for the artillery show, to the delight for both the audience and the other participants. We hope for more guns next year