Til helgen (29. og 30. august) er det Bergenhusdagene eller Festningsdagene, som det skal hete fra nå av. Da skal hele fortidsfamilien til middelalderen, slik vi pleier. Dette er et av årets desiderte historiske høydepunkt. Da er også mye som skal ordnes, både for Espen som museumsansatt og for hele familien ellers.

Etter å ha vært adelsmann og kriger på tidligere festivaler, skal Espen nå gå et godt hakk nedover i det sosiale rangsystemet. I år skal han nemlig være skomaker. Det er et sterkt ønske om at arrangementet skal ha flere håndverksdemonstrasjoner, og da vil Espen også gå fremfor med ett godt eksempel, og slå et slag for sitt favoritthåndverk. Riktig nok er det ikke skoproduksjon like spektakulært og dramatisk som tungt kroppsarbeid med høy lyd og sprutende ild, men vi får håpe at publikum likevel syns det har både formidlings- og underholdningsverdi. Espen har lurt litt på om han skulle smette inn og ut av stridsutstyret, slik at han kan være litt tøffere og råere innimellom, men kom fort frem til at det blir for strevsomt.

Frem til arrangementet har Espen laget noen flere sko for salg i boden vår, og ikke minst for å ha noen å vise frem. I tillegg skal han lage klar emner til å jobbe med og til å vise ulike steg i arbeidsprosessen. Dessuten er han nesten ferdig med skoene han lovet guttene, kraftige støvler, slik at de slipper å løpe av seg de lave skoene de vanligvis bruker. Det går altså mye i sko for tiden… I tillegg har Espen smurt alle middelalderskoene til Bymuseet og gjennomført nødvendige reparasjoner.

Lena laget noen småplagg på draktworkshopen i forrige månedskifte, og har foretatt noen småreparasjoner, men ellers har det blitt lite sømarbeid til Bergenhusdagene i år. Det så en stund ut som om hun ikke skulle bli ferdig med prosjekt middelalder -bh, men jammen fikk hun det ferdig i siste liten, i hvertfall versjon 1, så får vi se om det seinere blir en versjon 2. Iblant må man ha ambisjoner som står i forhold til tiden man faktisk har, og Lena har det ganske travelt nå som Kystsogevekene pågår. Bergenhusdagene er forresten et av arrangementene i Kystsogevekene, det største i Bergen kommune.

Vi må også finne frem alt vi har av middelalderklær og drakttilbehør, og endevende loft og kjeller på jakt etter kjørler og leirutstyr. Dessuten få pakket ned alt av salgsvarer som sko, sokker, votter, luer, vesker mm. til markedsboden. Bare noen dager igjen, så braker det løs… Vi gleder oss stort!

This weekend (29th and 30th August) the Bergenhus days, or the Fortress days, as they will be called from now on, are coming up. All members of the Past Time Family are of course going to the Middle Ages, as usual. This is one of the undisputed peaks of the year. However, there is much to be prepare.

Having been nobleman and warrior on previous festivals, Espen will now step a bit down the social ladder. This year he will namely be a shoemaker. There is a strong desire that the event should have more crafts demonstrations, and Espen want to serv as a good example, and strike a blow for his favourite craft. Sure enough, shoemaking is not as spectacular and dramatic as heavy manual labor with loud noises and spouting fire, but we are hoping that the public still thinks it has entertainment value. Espen wondered a little if he should slip in and out of is combat equipment, so that he occasionally could be a bit tougher, but quickly came to the conclusion that it would be too much fuzz.

Espen has made a few more shoes for sale at the market place, and not least for having something to show the public. In addition, he will make pieces to work with and to show various steps in the work process. Moreover, he is almost done with the shoes he promised the boys: strong boots, which don´t fall off their feet as they run around and climbes trees. Lots of shoe issues these days… In addition, Espen has greased all the medieval shoes of the Bergen City Museum and carried out the necessary repairs.

Lena made some small garments at the costume workshop last month, and has done some minor repairs on existing costumes, but otherwise there has been little sewing before the Bergenhus days this year. For a while it looked as if she wouldn´t be able to finish her medieval bra project, but she finished it afterall, at least version 1, so we’ll see if there will be a version 2 later on. Sometimes one must have ambitions proportional to the time one actually have, and Lena is quite busy now because of the Coastal Saga Weeks. The Bergenhus days are by the way one of the events in the Coastal Saga Weeks, the largest event in Bergen municipality.

We also need to find everything we have of medieval clothes and costume accessories, and turning the attic and basement upside-down looking for cuttleries and camp equipment. Besides packing all the sales items such as shoes, socks, mittens, hats, bags etc. for our market stall. Only a few days left now…