Som vanlig har vi ikke fått lagt ut så mye på nettet sommerstid, kun en del bilder på Instagram (som vises fortløpende i margen her). Mesteparten av årets ferie har vært tilbrakt på sykkeltur i Danmark, så det har ikke blitt noe fortidsliv denne gangen, og heller ikke så mye håndarbeid. Det er begrenset hva man får tid til og kan ha med seg på sykkel. Noe har vi likevel fått laget i sommer, både før og etter Danmarksturen.

Espen hadde en bestilling på et par lange knappestøvler, som skulle på vikingferd til Gudvangen. Disse er ganske tidkrevende å lage, men ble ferdige med god margin før vi skulle reise til Danmark. Vi gleder oss til å høre hvordan støvlene og føttene de har sittet på har hatt det i sommer.

Espen har ellers laget noen par med enkle reimsko og ankelstøvler med knapp. Noen av disse har blitt vist på vikinghåndverk-utstillingen på Lyngheisenteret i sommer, sammen med en del sko og støvler vi hadde liggende fra før.

Lena og Oline har laget en ny ladning med skinnpunger til museumsbutikken på Bryggens Museum, som vi leverte like før Danmarksturen. De forrige ble solgt i løpet av kort tid. Vi er allerede i gang med å lage neste ladning, slik at det ikke skal gå tomt igjen.

Nålebinding har det også blitt litt av. Espen laget et par med villsausokker før vi dro til Danmark og ett par på veien. Det er jo begrenset hva man får tid til (og kan ha med seg) på sykkeltur. Siste dag i Danmark kjøpte han noen hesper med færøygarn i en garnbutikk i Hirtshals, som har blitt til fem par sokker.

We have not published much on the web this summer, just a few pictures on Instagram (which appear in the margin here). Most of this year’s holiday has been spent on cycling in Denmark, so there has been little handicraft and no living history this summer. Somehow we still managed to make a few things, both before and after the trip to Denmark.

Espen had an order for a pair of long, buttoned Viking boots. These are quite time-consuming to make, but were finished by a good margin before leaving for Denmark. Their new owner wanted solid footwear at the Viking festival in Gudvangen.

Espen has also made a handfull Viking shoes and ankle boots. Some of these have been shown at Viking crafts exhibition on The Heathland Center at Lygra this summer, together with some shoes and boots we had stored for this purpose.

Lena and Oline has made another batch of leather purses for the museum shop at Bryggen Museum, which we delivered just before our trip to Denmark. The last batch was sold out. We have already started to create even more.

And of course there has been som needlebinding. Espen made a pair of socks from «wild» sheep yarn before we went to Denmark and one pair on the ferry and on the road. Last day in Denmark, he bought some skeins of  Faroese yarn in a yarn shop in Hirtshals, which has been converted into five pairs of socks.