Hvert år arrangerer Bymuseet Fanafjellsdagen på stølsavdelingen til Hordamuseet på Fanafjellet. I år var det bare tre fra Fortidsfamilien som dro til seters. Det var strålende vær og over 900 besøkende, så det ble en travel dag. En flott avslutning på en hektisk forsommer, og sesongens siste arrangement på Hordamuseet. Espen hadde som vanlig ansvaret for separatoren, godt hjulpet av Malvin, som sveivet minst like mye som sin far. I tillegg gikk Malvin ærend mellom husene med kipen på ryggen, oppetter og nedetter de bratte bakkene. Dette er det museumsarrangementet han liker aller mest å være med på. Han ser heller ikke ut til å gå lei av egenprodusert skummet melk… Oline hadde ansvar for blomsterkranser og diverse andre små uteaktiviteter. Hun var den eneste som var ute hele dagen, og klarte å bli godt solbrent i nakken, slik en gjerne ble i gode, gamle dager. Etter at vi kom hjem, trøtte og fornøyde, slo vi rot vi på terrassen ved fiskedammen, og slappet av i kveldssolen.

Once a year The Bergen City Museum arrange a family event at the mountain pasture museum at Fanafjellet. This year only three members of The Past Time Family went to the mountain to participate. It was wonderful weather and over 900 visitors, so it was a busy day. A great ending to a hectic spring season at Hordamuseet. As usual Espen ran the separator, aided by Malvin, who winded least as much as his father. In addition Malvin ran errands between houses with a basket on his back in the steep slopes. This is his favorite museum event. Also he never seems to get bored of self-produced skimmed milk… Oline had responsibility for flower hair garlands and various other small outdoor activities. She was the only one who was out all day, and she got a really sunburned neck. After we came home, tired and happy, we sat down by our garden fish pond, and relaxed in the evening sun.