Torgdagen i Bergen er et stort og tradisjonsrikt arrangement på Torget i Bergen. Lørdag 13. juni ble den arrangert for 39. gang. De siste fire årene har Lena sittet i styret og vært blant de frivillige som organiserer Torgdagen i Bergen. Lena driver med kystkultur gjennom jobben, den store årlige kystkulturmønstringen Kystsogevekene, og det er dette som har trukket henne inn i Torgdagen. På Torgdagen blir det kystkultur, strilakultur og kulturhistorie i rikt monn.

Dette medfører jo selvsagt at også dette blir en arena for Fortidsfamilien å boltre seg med historiske drakter og rekvisitter. Torgdagen var det nok en gang en redusert Fortidsfamilie som var tilstede, fordi barna begynner å vokse til og har sine egne ting å gjøre. Jenten var på avsluttende tur med 10. klasse til København, mens eldstegutten var på Vosscup og spilte fotball.

Etter første økt fra scenen fikk vi anledning til å ta en runde på Torget og se på folkelivet, og vi endte opp på veterandampskipet Stord 1 for å se på rokonkurransen. Ta gjerne også en kikk på Torgdagen i Bergen sine nettsider for å se mer fra Torgdagen. Det er i hovedsak Fortidsfamilie-mannen Espen som har tatt bildene på de sidene også.

The annual Market day in Bergen is a proud tradition,  arranged for the 39th time on Saturday June 13th. Lena has been a boardmember the last four years and is among the volunteers who organize Torgdagen in Bergen. Lena also have coastal culture as her job, the large annual culture muster Coastal Saga week. The Market day is it coastal culture, and culture history in abundance.

The event is also a venue for Past Time family to dress up in historical costumes and props. Once again the Past Time Family was not complete, because the children are starting to grow older and have their own agendas.  The girl was on a trip with the 10th grade to Copenhagen, while the oldest boy was away for the weekend to play in a football cup.

Between the to sessions on the stage, we were able to take a walk on the square and watch people, boats and the market. We ended up on a veteran boat, the steamship Stord 1, to watch the rowing competition.

You can also look at Torgdagen in Bergen websites to see more from The Marked day. It is essentially Espen in the Past Time Family who has taken the pictures on taht page as well.