Vi forbereder oss til årets vikingbegivenhet for Fortidsfamilien sin del – nemlig Bjørgvin Marknad, som er kommende helg, 5. – 7. juni. Nå har vi fullt fokus på å produsere varer vi kan ta med oss i boden/teltet på markedet. Vi har en god del varer som vi har laget tidligere, men vil lage så mange nye vi rekker før markedet. Nå er vi leie av å sy i lin, og Espen har funnet frem skomakerverktøyet sitt, mens Lena også syntes det var på tide med litt skinnarbeid – det er så lenge siden vi sydde steinalderklær…

Espen legger vekt på enkle skomodeller, mens Lena lager skinnvesker som er like brukende til vikingtid som til nåtid. Vi har tidligere laget tilsvarende, men litt større vesker til oss selv til daglig og historisk bruk. Disse veskene lages i halve størrelsen, siden vi synes dem vi har selv kan være litt i største laget. I helgen  har Espen laget to par sko, mens Lena er i gang med sin fjerde veske, og det blir flere, både sko og vesker, vi har jo opptil flere dager på oss frem til fredag.

We are preparing for this year’s main Vikings event for the Past Time Family – namely Bjørgvin Market, this coming weekend, 5th – 7th June. Now we have full focus on producing goods we can sell from our tent on the market. We have a fair amount of goods that we have made in the past, but will make as many new items as possible before the market. Now we are tired of sewing linen. Espen has found his shoemaker’s tools, while Lena also thought it was time for some leather working – it feels like a long time since we made Stone Age clothes …

Espen focus on making simple shoe models, while Lena makes leather bags that are equally usable for Viking Age as the present. We have previously made similar but slightly larger bags for ourselves for daily and historical use. These bags are made in half the size. This weekend Espen made two pairs of shoes, while Lena has started her fourth bag, and there will be more, both shoes and bags. There are several days left until Friday.