Tidligere i år fikk vi  en ny bestilling fra Jernaldergården Ullandhaug i Stavanger, som vi ved flere anledninger tidligere har laget draktdeler og sko til, og ikke minst hatt en fantastisk kjekt ukesopphold hos for noen år siden. Siste leveranse var en mengde sko til guidene på Jernaldergården, tidligere i vår. Denne gangen var det helt enkle linkjoler som sto på ønskelisten. Omviserene på gården bruker drakter fra eldre jernalder, der peploskjoler (store sylindriske kjoler) er brukt som overplagg for kvinner. Da er det også greit å kunne ha på en enklere underkjole i lin for å dekke armer og skuldre.

Vi ble ble enige om å lage helt enkle linkjoler uten kiler i sidene, siden kiler neppe var vanlig i eldre jernalder. Dermed ble det lange, vide kjortler med en splitt nederst. De kunne gjerne være maskinsydde, så lenge det ikke var synlig på utsiden. Fortidsfamilien har imidlertid en standard å leve opp til, ikke minst når plaggene skal brukes på en slik plass. Espen mente dessuten at såpass enkle plagg fint kunne syes helt og holdent for hånd, nesten like fort og effektivt (Der tok han nok litt feil…). Resultatet ville dessuten bli langt mer holdbart og slitesterkt enn med maskinsøm.

Thorsbergsøm er tidsmessig korrekt for eldre jernalder, og er en hurtig og enkel søm, i tillegg til at en slipper å legge ned kantene, siden sammensyingen gjør dette i samme prosess. Det er imidlertid nødvendig å sikre alle kanter med tungesting/ullteppesting, for å hindre stoffet i å rakne. Når kantingen er unnagjort, går det (relativt) kjapt å sy sammen, og etterpå prikksy rundt åpningene.

Vi har som alltid mange prosjekter på gang, som oftest med det neste forestående arrangementet som hovedprioritet, og denne oppgaven har derfor blitt utsatt til nå. Vi satte i gang like etter 17. mai, og har sprengsydd denne uken og ikke minst i pinsehelgen, som har en ekstra fridag. Lena har sydd tre kjoler, og Espen to. Lena har til og med hatt sytøyet med på Bybanen og bussen på vei til og fra jobb, og begge har benyttet alle ledige stunder med kaffekoppen i vårsolen ved hagedammen, eller fremfor TV-skjermen med filmer og serier, med øsregnet trommende på vindusruten.

Nå er bestillingen ferdig, og kjolene postet. Vi er godt fornøyde med mønsteret og utformingen, og skal ikke se bort fra at vi etter hvert lager noen slike til Fortidsfamilien og Hordamuseet. De er nok også fullt gangbare som vikingtidsserker, både til ungjenten og og husfruen (Det meste som brukes til slikt ellers er jo egentlig laget etter middelaldermønstre), kanskje til og med som lang kjortel til mannen. Etter å ha sydd fem kjoler på rappen, føler vi likevel at det vil bli en stund til neste gang vi syr linkjoler – en god stund…

 

Earlier this year we received a new order from Jernaldergården, The Iron Age Farm, at Ullandhaug in Stavanger. We have on several previously occasions made costume parts and shoes for the reconstructed Iron Age farm, where we also had a fantastic nice weeklong stay a few years ago. Last delivery was a lot of shoes for the guides, earlier this spring. This time they wanted a handful of simple linen dresses. The female guides at the farm use costumes from the early Iron Age, usually peplos dresses (large cylindrical dresses). Then it is nice to have a long linen undergarment to cover their arms and shoulders. We were asked to create very simple linen dresses without wedges in the sides, which appears to be a later feature.

We were told that we could use sewing machine for the hidden seams. However, it would be below to The Past Times Family’s standard to deliver machine-sewn garments for such an institution. Espen also believed that simple garment like these easily could be hand stitched almost as fast and efficiently (obviously a small miscalculation there… ). The end result will be far more durable and solid than machine made garments.

The Thorsbergs stitch is a correct period seam for the early Iron Age, which also provides a quick way to sew together the fabric, and lays down the edges in the same process. It is however necessary to ensure all edges with blanket stiches to prevent the fabric from fraying. In the end all openings were folded in and fastened with running stitches.

As always we have many projects in progress, and the next upvoming event usually has priority. Making the dresses has therefore been postponed until now. We started just after our National Day, the 17th of May, and have been sewing intensly last week and especially in the Pentecost long weekend (we have many holidays in Norway during spring). Lena has sewn three dresses, while Espen has made two. Lena has crafted on the light rail or bus on the way to and from work, and we have both used all available moments with coffee cup in the spring sunshine at the garden pond, or in front ot the TV screen with films and series, while the rain was drumming on the windows.

Now the order  is finished and in the mail. We are very satisfied with the pattern and design, and mabye we will make some for the Past Time Family and the Bergen City Museum as well. We also think they are fully viable as Viking Age undergarment too (Most underdresses used by Viking reenactors are made after Medieval patterns). Having made five pieces in this short time, we are however quite sure there will be a while until the next time we sew linen dresses –  quite a while…