Vi har bare vårlige steinalderklær, og det blir derfor gjerne litt kaldt med ett lag klær. Selvsagt kan man ha moderne ullundertøy under, bare det ikke synes. Lena hadde imidlertid lyst på et underplagg som kunne gå for å være steinaldersk. Buckskin er mykt og elastisk, og velegnet til dette formålet. Til ytterplagg her på Vestlandet passer det imidlertid ikke, siden buckskin mangler det ytterste hudlaget, og i tillegg absorberer fukt.

Vi ønsket å lage plagget av ett skinn, og snudde og vendte, målte og prøvde. Opprinnelig hadde vi tenkt å dele det opp og sy sammen, men plutselig gikk det opp for oss at vi kunne lage en omslagskjole. Skinnet overlappet med god margin, rakk ned på lårene, og trengte bare et par stropper for å holdes oppe. Som tenkt, så gjort. Etter å ha testet styrken på materialet, valgte vi å sy på et par forsterkninger rundt stroppefestene. Et belte rundt livet, så var den ferdig. Den passer faktisk så godt at den kan brukes alene på en varm sommerdag.

Fri fantasi, javisst. Det er jo ikke så mange steinalderplagg å ta utgangspunkt i. Det er likevel ikke så vanskelig å forsvare en slik løsning. Et slikt plagg gir maksimal utnyttelse av skinnet, og det trengs minimalt med arbeid for å lage det. Ismannen Ötzi hadde et omslagsplagg rundt overkroppen (det er ikke sikkert at det hadde ermer), og mannsdraktene fra bronsealderen er ermeløse omslagsplagg, som ganske sikkert er inspirert av eldre skinnplagg (de formet som dyreskinn).

Beause we only have Stone Age clothes for spring and summer, it is often a bit cold with one layer of clothing. Of course one can hide modern woolen underwear underneath. However, Lena wanted undergarments better suited for Stone Age reenactment. Buckskin is soft and elastic, very suitable for this purpose. On the other hand, it is not very usable for outer garments here in rainy Western Norway, since it lacks the epidermis, and in addition absorbs moisture.

We wanted to create a garment out of one skin only, and twisted and turned, measured and tried several solutions. Originally we intended to cut it up and stitch it together, but suddenly we understood that we could create an overlapping seamless dress. It overlapped with good margin, reached a bit down the thighs, and needed only a few shoulder straps to stay in place. Having tested the strength of the material, we chose to sew on a few reinforcements around the strap holes. Than a belt around the waist, and it was done. The dress fits so well that it even can be used alone on a summer day.

It is important to state that this is not a replica of an ancient garment. There are not so many Stone Age clothes to copy anyway. It is still not too difficult to defend such a solution. Such clothing provides maximum utilization of the skin and requires minimal work to create it. Ötzi the iceman had an overlapping garment around his upper body (it is not certain that it had sleeves). The males from the Scandinavian Bronze Age oak coffins wore sleeveless, wrapped «shirts» around their body,  certainly inspired by older fur og hide garments (they are in fact shaped like animal hides).