Det blir alltid hektisk de siste dagene før et stort arrangement som Jernalder- og mellomalderdagen (særlig når en også har mange andre jern i ilden). Utstyr og drakter skal ses over og vedlikeholdes, og vi prøver å få laget så mye nytt som vi har kapasitet til. Det er en målsetning å øke beholdningen og få større utvalg, slik at flest mulig av deltagerne får drakter og utstyr som passer så godt som mulig.

Uansett hvor mye man lager, så blir det aldri nok klær. I år har det først og fremst vært en målsetning å lage flere nye herrekjortler i ull i voksen- og ungdomsstørrelser, men de kan også brukes av kvinner og jenter, f.eks. som skjorte under peploskjoler. Så langt er to voksenkjortler ferdige, mens vi har en guttekjortel underveis. Kanskje vi også får tid til å lage en enkel, kortermet ullkjortel til smeden. Vi må dessuten lage en ny linkjortel til våre egen Malvin, for han nekter plent å bruke ull. Heldigvis kan andre bruke ullkjortelen og -buksen som vi laget til ham i fjor.

Kjortlene vi har laget denne gangen er helt enkle, uten kiler i verken ermer eller sider, slik at de kan gå for både eldre og yngre jernalder. Dessuten går det fortere. Vi har vært nødt til å «jukse» litt for å spare tid. Derfor har Lena sydd sammen delene på maskin, mens Espen har sydd ned sømrom for hånd, slik at klærne får det rette preget. Pynt er begrenset til prikksøm ømkring hals- og ermeåpninger. Kanskje det blir noen bånd eller prydsøm med tiden, men vi bruker ikke tid på det i denne omgangen. Nå gjelder det i grunnen bare å få gjort så mye som mulig, og vi har mange andre forberedelser til arrangementet i tillegg til sømarbeidet.

Sjekk gjerne ut Instagram.com/fortidsfamilien for prosjekter vi holder på med, men ikke rekker å blogge om, eller om prosjekt som er underveis.

It is always busy the last days before a big event like the Iron Age and Medieval Day. Equipment and costumes must be checked and maintained, and we always try to make as much new stuff as possible. It is a goal to have a large selection, so that most of the participants get outfits and accessories that actually fits their size and purpose.

No matter how much one makes, there are never enough clothes. This year the primarily goal has been to create some new mens tunics in wool, both in adult and youth sizes. If needed, they can also be used by women and girls, for example as a shirt under a peplos dress. So far two tunics for grown ups are finished, while we have one for a boy in the making. Maybe we also get time to create a simple, short sleeved woolen kirtle to the blacksmith. Moreover, we must create a new flax kirtle to our own Malvin, because he totally refuses to wear wool. Fortunately, other boys can use the woolen kirtle and trousers we made for him last year.

The tunics we have made this time are quite simple, without gussets neither in sleeves or in the side, so they can go for both Early and Younger Iron Age (Viking Period). Moreover, such kirtles are faster to make. We have been forced to «cheat» a little to save time. Lena has sewn together the parts on a sewing machine, while Espen has stitched down seam by hand, so the clothes get the right feel. Maybe there will be any ribbons or other decorations later, but we do not spend time on such details when we are in a hurry. Now it basically about stitching together as many garments as as possible, besides the many other preparations for the event.

Please check out Instagram.com/fortidsfamilien for projects we have done, but did not have time to blog about or project that we are still working on.