Arkeologisk Museum i Stavanger har bestilt åtte par med Leksvikstøvler fra Espen denne våren, til bruk på Jernaldergården Ullandhaug. Til forskjell fra de fleste jernaldersko, som minner mer om lette sommersandaler, rekker Leksvikstøvlene til over ankelen, og er rimelig tette når lissene blir snøret til. De er grove hverdags- og arbeidssko, som passer til «allslags» vær og underlag.

Leksvikstøvlene er omtalt flere steder i bloggen, men vi tar det i korte trekk: Et par ankelstøvler fra eldre jernalder ble funnet stående dypt i en myr på Melhus i Leksvik, Nord-Trøndelag. Det kan ikke fastslås om de har stått i bløyt for å mykgjøres, om nedsettingen var en del av garveprosessen, eller om de var en gave til høyere makter. Man kan lese mer om funnet i universitetsmuseenes arkeologiske gjenstandssamlinger.

Dette er Espens største prosjekt denne påsken. Han lager støvlene i naturgarvet, 3 mm tykk storfehud (originalen er visstnok i hestehud). Det har gått med store mengder skinn, særlig til de to største støvelparene, som er i str. 46! Det viste seg heldigvis at vi hadde akkurat nok skinn, verken mer eller mindre, slik at vi kommer i havn nå i påsken.

Fremgangsmåten er enkel, og av verktøy kreves ikke mer enn en blyant, en skarp og kraftig saks til å klippe ut omrisset, stemjern til å lage slissene, samt en pren for å utvide dem når lissene skal igjennom.

Et par små bemerkninger angående lissene: Det er lurt å klippe dem rundt ytterkanten av skinnet, før man skjærer ut støvlene, for det kreves riktig lange lisser til disse (Helst skal lissene også rekke noen ganger under sålen, dersom de skal brukes på glatt underlag). Det er en stor fordel å smøre lissene med lærfett e.l. før de tres gjennom. Det går lettere å tre, og man risikerer ikke at de ryker av belastningen.

Deretter bløytlegges skoemnet, snurpes sammen rundt en fot, og tørker i fasong. Siden ingen digre føtter var tilgjengelige, var vi nødt til å bruke lester for de største støvlene. Skoene blir ganske stive etter tørking, og blir smurt grundig med lærfett både på inn- og utsiden. Særlig er det viktig å være nøye med tåpartiet, som ellers kan bli litt ubehagelig.

I skrivende stund er de to siste parene til bløyting, og skoene er klare til å sendes til Stavanger like etter påske.

 

Archeological Museum in Stavanger has ordered eight pairs of Leksvik boots from Espen this spring, for the staff at the Iron Age Farm Ullandhaug. Unlike most Iron Age shoes, which are more reminiscent of light summer sandals, the Leksvik boots covers the ankle, and are reasonably closed when the laces are tightened. They are rough everyday footwear, suitable for «all kinds» weather and surfaces.

Leksvik boots are mentioned several places in our blog, but here is a brief account: A couple of ankle boots from the Iron Age was found standing deep in a bog at Melhus in Leksvik, Nord-Trøndelag (Norway). It can not be ascertained whether they have been soaked for softening or as part of the tanning process, or if they were a sacrifice to the higher powers. One can read more about the find in the online archaeological catalogue (unfortunately only in Norwegian).

This is Espens biggest project this Easter. He makes the boots in naturally tanned, 3 mm thick cattle hide (the original is supposedly in horse hide). Luckily we had just enough hide, neither more nor less, so we can finish now during Easter.

The procedure is simple, and the tools required are no more than a pencil, sharp and strong scissors to cut the outline, a chisel to create slots and something to open the smaller slots when the laces are drawn.

A few small remarks regarding the laces: It is advisable to cut them around the outer edge of the hide, before one cuts out the boots. Shoes like these require long laces. It is a great advantage to greace the laces before threading.

Then the shoe is tightened around a foot, and left to dry into shape. Since no giant feet were available, we were forced to use last for the biggest boots. The shoes are pretty stiff after drying and are greased thoroughly on both inside and outside. It is especially important to be thoroughly with the toe, which otherwise may be a little uncomfortable.

At the moment the last two pairs are soaking, and the boots will be ready to be sent to Stavanger just after Easter.