Lena sitt prosjekt denne påsken er å lage små skinnpunger etter en original funnet på Bryggen i Bergen. Originalen ligger faktisk i monter i utstillingen på Bryggens museum. Espen tok bilde av den sist han var på museet, men vi har vært oppmerksomme på denne fiffige pungen en god stund. Max Lundquist laget en kopi av denne i 2008, og Katafalk har lagt ute en oppskrift.

Lena forsøkte seg med Katafalk sin fremgangsmåte, men kom til at stemjern er et bedre egnet redskap til å lage pungen enn hulltang, og det er jo også mer historisk korrekt. Nå er hun i gang med å produsere et knippe som skal finne veien til museumsbutikken på Bryggens museum.

Lena’s project this Easter is to make small leather pouches after an original found at Bryggen in Bergen. The original is shown in the exhibition at Bryggens Museum. Espen took a picture of it the last time he was at the museum. However, we have been aware of this nifty pouch for a quite some time. Max Lundquist made a copy of this in 2008 and Katafalk has made a toutorial.

Lena tried Katafalk’s method, but found that a chisel is better suited tool to make the slits than hole pliers, and it’s also more historically accurate. Now she has started to produce a bundle of pouches which will find their way to the museum shop at Bryggens Museum.