Påsken er siste lange «friperiode» før høysesongen på Hordamuseet. Da pleier vi å lage alle mulige slags ting til de store familiedagene, og dessuten alt annet som skal være ferdig før arrangementene. Det gjelder å være godt forberedt, slik at vi får mest mulig ut av dagene. Råmaterialer, verktøy, maler, mønstre og annen dokumentasjon må være skaffet til veie og for hånden. I år tegner det til å bli ganske mye skinnarbeid.

Onsdag var vi nemlig på langtur for å handle skinn på Granberg Garveri i Ølensvågen. Museet trenger flere steinalderdrakter til Steinalder- og bronsealderdagen 10. mai, til voksne og store barn. Ekspeditøren gav oss fantastisk god service og lot oss bruke så mye tid vi trengte, til tross for at vi kom busende inn en halvtime før stengetid. Nå har vi rikelig å jobbe med, både til påskeferien og helgene og kveldene frem mot arrangementet.

Espen har tatt på seg å lage en liten haug med jernaldersko til Jernaldergården i Stavanger, noe han også satser på å få gjort ferdig i påsken. Om det blir tid, kommer han nok dessuten til å lage noen nye sko til Hordamuseet også, både jernalder- og vikingtidssko. Det må i alle fall lages noen flere innen Jernalder- og mellomalderdagen 26. april. Vi har kommet til et punkt der flere av de gamle skoparene er totalt utslitt, hinsides reparasjoner. Beholdningen bør jo helst øke, ikke minke.

Lena har tenkt å lage diverse punger og vesker, bl.a. en fiffig liten pengepung fra Bryggen i Bergen og noen andre småting i skinn. I tillegg blir det nok en del andre småprosjekter, sikkert også litt nålebinding innimellom for å ha nok sokker til markedene. Om det blir tid kommer vi dessuten til å gjøre litt forarbeid/studier til noen større prosjekter, deriblant noen nye jernalder- og middelalderdrakter, både til museet og oss selv.

Vi satser på å følge opp påskens arbeid her på bloggen, og gå litt mer i detalj på de enkelte prosjektene etter hvert.

The Easter holiday (Norwegian style) is  the last «free period» before the high season at Hordamuseet. Then we tend to create all kinds of things for the big family days at the museum, and of course everything else that should be completed before these events. We need to be well prepared, so that we get the most out of the days. Raw materials, tools, templates, patterns and other documentation must be procured and at hand. This year there will be pretty much leather working.

Wednesday we went for å long long trip to buy leather at Granberg Tanneries in Ølensvåg. The museum needs more Stoneage outfits for the Stone Age and Bronze Age Day (May 10th), for both adults and older children. The sales agent gave us great service and let us spend as much time as we needed, despite the fact that we came barging into the shop half an hour before closing time. Now we have plenty to work with, both for the Easter holidays and weekends and evenings before the event.

Espen has got an order to make a small pile of Iron Age shoes for the Iron Age farm in Stavanger, which he also hopes to complete during Easter. If there is time, he will probably also create some new shoes for Hordamuseet too, both Iron Age and Viking Age shoes. In any case he will need to make more before the Iron Age and Medieval Day (April 26th). We have come to a point where several of the old pairs of shoes are totally exhausted, beyond repair.

Lena intends to create various pouches and bags, including a neat little money pouch from Bryggen and some other small items in leather. In addition there will be other small projects, probably a bit of needlebinding too, to insure that we have enough socks for the markets we are attending. If we have time, we will also do some initial work and studies for some major projects, including new Iron Age and Medieval costumes, both for the museum and ourselves.

We intend to follow up our Easter work here on the blog, and go a bit more into the details of the individual projects.