Vårsolen skinner i Bergen. Det har vært en fantastisk helg, med turer både i skog, mark og kystlandskap. Vi har også fått gjort litt håndarbeid innimellom, men ikke så mye. En viktig milepæl kan vi likevel notere oss: Det er første gang i år at vi har kunnet sitte ved fiskedammen og kose oss. Espen har  gjort ferdig et par høye vikingstøvler han har jobbet med en stund. Han gjort en del endringer og justeringer i forhold til tidligere utgaver. Vel å merke ikke forenklinger… I tillegg har Espen fått gjort ferdig og tovet to par påbegynte nålebundne sokker. Han har vært på et par lengre jobbreiser de siste ukene, og har trengt tidtrøyte på flyreisene. De røde sokkene er laget av garn vi har farget selv med krapp. En farge Espen aldri ser ut til å gå lei av. I stedet for håndarbeid, har Lena fordypet seg i en tykk bunke kjærlighetsbrev etter sin oldemor og oldefar. En liten familieskatt, som dessuten gir et veldig godt tidsbilde fra livet både i byen og på landet, fra setervollen til fabrikken i tidsrommet 1920-22.

It has been a fantastic weekend, with trips both in the forests, fields and coastal landscapes in the spring sunshine. We have also done a little handicraft, but not so much. Still we can note an important milestone: For the first time this year we have been able to sit by the fish pond and enjoy ourselves. Espen has completed another pair of high Viking boots he has been working on for a while. He has made a number of changes and adjustments in comparison to previous editions, however not simplifications… In addition, Espen has completed and felted two pairs of needlebound socks. Because he has been on a couple of job travels lately, he has needed some smaller projects to pass the time during flights. The red socks are made of yarn we have dyed ourselves with madder roots. A colour Espen never seem to get bored of. Instead of needlework, Lena has gone through a thick bundle of love letters between her great grandparents. A small family tresure, which moreover provides a very good insight in the life in both town and countryside, from the mountain farm to the factory in the period 1920-1922.