Espen hadde store planer om å lage mange par sko og støvler i vinter, ikke minst i juleferien. Det var imidlertid så hyggelig å ha det rent og ryddig i stuen i julen, uten skinnbiter og verktøy alle veier, at det ikke ble laget noe i julen likevel. Nå er han i gang igjen. Han har laget to par høye Hedeby-vikingstøvler, og holder nå på å gjøre ferdig noen par med York-ankelstøvler. Nå gjelder det bare å stå på, slik at skohaugen vokser sakte, men sikkert frem til Bjørgvin Marknad. Hordamuseet trenger også noen nye par med sko, og dessuten har et annet museum lagt inn en bestilling på flere par jernaldersko, så det er nok å gjøre på skofronten frem til våren.

Det ene høye støvelparet har allerede fått føtter å gå på, og kan endelig gjøres helt ferdige. Hver av støvlene er nemlig lukket med seks skinnreimer med knapper i endene, og disse reimene kan ikke festes før de er tilpasset nøyaktig til foten som skal ned i støvelen. Støvlene er laget av tykt, men likevel mykt og smidig geiteskinn, kjøpt på Læderiet i Danmark i sommerferien, og har kraftige såler i 5 mm tykt sålelær. Det er mye jobb å lage slike støvler, i alle fall om det skal gjøres noenlunde historisk korrekt. De er selvsagt vrengsydde, slik alle sko fra vikingtiden og mesteparten av middelalderen er, for å skjule og beskytte sømmene. Både sammenføyningen i overlæret, festingen av hælkappen og knappereimene er dessuten sydd med sting som ikke synes på utsiden. På ankelstøvlene gjenstår bare kanting rundt åpningen, som forsterkning og dekorativ kontrast. I tillegg til å feste hempe og knappreim, men det må selvsagt vente til etter at de har fått en fot i seg, akkurat som for de høye støvlene.

 

Espen had planned to make lots of shoes and boots this the winter, especially during Christmas. However, it was so nice to have a clean and tidy living room during Christmas, without pieces of leather and tools lying about, that he decided not to make anything untill after the holiday. Now he is back on the track, with two finished pairs of high Hedeby boots, and about to finish some pairs of York ankle boots. He has to keep ut the work, to make the shoe stock grow before Bjørgvin Marknad, the local Viking market. His museum is also in need of some new shoes for the season, and another museum has placed an order on several pairs of Iron Age shoes, so there is plenty to do before spring.

One pair of tall boots has already got feet to walk on, and can finally be completed. Each boot are namely closed with six leather straps with buttons at the ends, and these straps can not be fixed before they are precisely adapted to the feet ment for the boots. The boots are made of thick, yet soft and flexible goatskin, bought at Læderiet leather store in Denmark during the summer holidays. The soles are made out of 5 mm thick sole leather. It takes a lot of work to create such boots, at least if they are done fairly historically accurate. They are obviously turnshoes as are all shoes from the Viking Age and most of the Middle Ages, to hide and protect the seams. Both the joins in the leather upper, attachment of heel and button straps are stitches so that the seem is not visible on the outside. As for the ankle boots the only remaing work is the edging around the opening, as reinforcement and decorative contrast. In addition to attaching a button and strap, but it must of course wait until they have got feet, same as the high boots.